MAKALELERİMİZ

GÜNCEL YAZILARIMIZ

Psikolojik Destek Üzerine

By: | Tags: | Comments: 0 | Eylül 7th, 2018

Her birey hayatında zaman zaman stres ve problemlerle karşı karşıya gelir. Fakat, bu stres ve problemlerin üstesinden gelememeye başladıysak psikolojik destek almamız gerekmektedir. Çoğu zaman psikolojik destek almak yerine bize en yakın kişiyle iletişime geçmeyi tercih ediyor olabiliriz fakat duygusal ilişki kurduğumuz kişinin bize karşı objektif yaklaşması oldukça güçtür. Problemlerimizi paylaşmamızdan kaynaklanan bir anlık rahatlamanın bize ileriye dönük çözümler sunmasını bekleyemeyiz. Bazen ise üstesinden geleceğinizi ümit ederek, “Kendim halledebilirim.”, “Geçecek, sadece biraz zamana ihtiyacım var.” vb. düşüncelerle psikoloğa başvurma sürecini uzatabiliriz fakat unutmayın, başvurma süreciniz uzadıkça hayat kaliteniz daha da düşecektir.

Peki hangi durumlarda psikolojik destek almamız gerektiğini anlarız?

Geleceğe dair karamsarlık duygularımız yoğunsa, ölüm ya da intihar düşüncelerimiz varsa, uyku problemlerimiz mevcutsa, kendimize ve çevremize zarar vermeye başladıysak, son zamanlarda kilomuzda fark edilir bir değişim söz konusuysa, herhangi bir konuda bize objektif yaklaşabilecek biriyle içimizde biriktirdiğimiz duygu ve düşünce yoğunluğunu paylaşmaya ihtiyaç duyuyorsak, başkalarının görmediği görüntüler görüp, duymadığı sesler duyuyorsak, kontrol edemediğimiz öfke nöbetlerimiz varsa, panik ataklarımız varsa, seçimlerimizle ilgili adım atmakta güçlük çekiyorsak…
Veya çocuğumuz; uyum problemi yaşıyorsa, içine kapanıksa, kendisini ifade etmekte güçlük çekiyorsa, konsantrasyon/dikkat ile ilgili problemleri varsa, okul fobisi, sınav kaygısı yaşıyorsa, tuvalet alışkanlığı ile ilgili problemler varsa, kardeşini fazlasıyla kıskanıyorsa, yaşıtlarına karşı saldırgan tavırlar sergiliyorsa, sosyal ortamlarda kendini geri çekiyorsa, yerinde durmakta zorlanıyorsa, sürekli korku ve kaygı yaşıyorsa, duygusal veya fiziksel şiddete/ istismara uğramışsa psikoloğa başvurmamız gerekmektedir.

Peki psikolog, psikoterapist, psikiyatrist/psikiyatr, psikolojik danışman, pedagog ve aile danışmanı kimdir, kim değildir?

Psikolog; 4 yıllık eğitim süresi olan Fen-Edebiyat fakültesinin Psikoloji bölümünden mezun olan kişilere verilen ünvandır. Psikologlar; duygu, düşünce, davranış ve bilişsel süreçleri sistematik olarak inceler, bu alanlarda gözlem ve değerlendirmeler yaparlar.

Psikologların belirli bir alanda uzmanlaşıp “uzman psikolog” ünvanını almaları için için yüksek lisans eğitimi almaları gerekmektedir. Eğer, klinik psikoloji alanında yüksek lisans eğitimi alırlarsa “uzman klinik psikolog” ünvanını alırlar ve çocuklarla/ergenlerle mi yetişkinlerle mi çalışacaklarına yüksek lisans esnasında seçtikleri dersler ve staj programları sayesinde karar verirler. Çocuklarla çalışacak uzman klinik psikologların çocuk psikolojisi alanında eğitim ve süpervizyonlarla uzmanlıklarını desteklemeleri gerekmektedir.

Uzman klinik psikologlar terapi yapma yetkisine sahiptir fakat “Psikoterapist” olarak adlandırdığımız kişiler, belirli bir psikoloji ekolünün (psikanalitik yaklaşım, bilişsel davranışçı terapi vb.) tedavi yöntemleri üzerinde uygulayıcılık eğitimleri ve süpervizyonları alan psikolog ve psikiyatristlerdir.

Peki psikiyatrist/psikiyatr kimdir? Psikiyatrlar, tıp fakültelerinden mezun olup psikiyatri ihtisasını tamamlamış doktorlardır. Psikiyatrlar yine psikologlar gibi duygu, düşünce, davranış ve zihinsel süreçleri incelerler fakat, hastalıkların tanısını tıbbi bir yaklaşımla ele alıp, değerlendirip, gerekli tedavi planını yapar. Psikiyatrlar tedavi planını yaparken, ilaç, EKG gibi yöntemleri kullanabilir ve hastaneye yatış (hospitalizasyon), konsültasyon(istişare) gibi gerekli yönlendirmeleri yapabilirler.Başka bir deyişle, psikiyatri ve psikoloji bilimleri duygu, düşünce, davranış ve zihinsel süreçleri inceler fakat yöntem olarak farklılık gösterirler.
Psikiyatrlar ve psikologlar genellikle danışanın durumuna göre koopere çalışabilir, hastanelerde, kliniklerde, danışmanlık merkezlerinde, danışanların tanı ve psikolojik tedavi süreçlerinde işbirliği yapabilirler.

Diğer bir soru işareti ise pedagogların kim olduğu üzerine. Henüz iki saat önce bir baba çocuğundaki dikkat bozukluğu ve hiperaktiviteyi tedavi etmesi için tanıdığım iyi bir pedagog olup olmadığını sordu. Ona vaktimizin kısıtlı olması nedeniyle aşağıda bahsedeceğim birkaç noktadan bahsettim ve bir çocuk psikoloğuna yönlendirdim.
Maalesef bahsettiğim babada olduğu gibi çocuğunun ruhsal sağlığı ile ilgili endişe yaşayan birçok ebeveyn çocukları için iyi bir “pedagog” arayışına giriyor ancak pedagoglar çocuklardaki psikolojik rahatsızlıkları tedavi edecek gerekli donanıma sahip değillerdir. Türk Dil Kurumu’na göre pedagoğun kelime anlamı “eğitim bilimci”dir. Yani pedagog ünvanını almış kişiler çocuklara eğitmenlik yapabilirler, ailelere çocuk eğitimi hakkında rehberlik edebilirler fakat psikoterapi uygulayamadıkları gibi çocukların tedavi sürecini yürütemezler. Kısacası “çocuk psikoloğu” ile “pedagog” bilinenin aksine eş anlamlı değillerdir.

Bir başka merak edilen konu olan rehberlik ve psikolojik danışmanlığa değinmek istiyorum. 4 yıllık eğitim süresi olan eğitim fakültelerinin rehberlik ve psikolojik danışmanlık (PDR) bölümünden mezun olan kişilere verilen ünvandır. Okullarda rehber öğretmen olarak da bilinirler. Özellikle eğitim alanlarında sorunlu öğrencilere yönelik rehberlik hizmetleri verirler. Psikoloji alanında çeşitli eğitimler alabilirler fakat bunu hastaların tedavisinde değil de eğitime yönelik rehberlik ve danışmanlık çalışmalarında becerilerini arttırmak amacıyla kullanabilirler.

Son olarak günümüzde sıkça duyduğumuz aile danışmanlığından bahsedeceğim. Sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, tıp, hemşirelik ve çocuk gelişimi alanlarından birinde dört yıllık lisans programlarından mezun olanlar kişiler aile danışmanlığı eğitimi alabilirler. Aile danışmanlığı eğitimini başarıyla tamamlayıp sertifika alan kişiler aile danışmanı ünvanını alır fakat unutmayınız ki aile danışmanlık becerilerini birikimleriyle bir arada kullanıp danışanlara psikolojik destek verebilecek olan yine psikolog ve psikiyatrlardır.

Umarım yazım biraz olsun hangi durumlarda psikolojik destek almamız gerektiği, hangi semptomları çocuklarımızda gördüğümüzde bir çocuk psikoloğuna danışmamız gerektiği, psikolog, psikoterapist, psikiyatr, rehber ve psikolojik danışman, pedagog ve aile danışmanlarının kimler olduğu ve yetkinlikleri hakkında bilgi edinmenize yardımcı olmuştur.

Sevgiyle kalın…

Psikolog Gül Billur GENÇER[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]