KURUMLAR İÇİN PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

kurumsal-psikolojik-danismanlik2

KURUMLARA SUNDUĞUMUZ DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ

Kurumsal psikolojik danışmanlık; şirketlere, kamu kurumlarına, eğitim kurumlarına ve çalışanlara; stresle başa çıkabilme, performans arttırma, iletişim, mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı gibi konularda hizmetler vermektedir. Kurumlardaki mevcut duruma göre bireylere ve gruplara yönelik; stres yönetimi,  zaman yönetimi ve motivasyon yönetimine yönelik hizmetler de gerçekleştirilmektedir. Ayrıca işteki sorunları eve, evdeki sorunları işe taşıma gibi problemlere karşılık çözüm arayışı içinde yardımcı olunmakta, kronik yorgunluk belirtilerine karşı neler yapılabileceği hususunda da destek sağlanmaktadır.

Şirketlerde veya diğer kurumlarda özellikle hiyerarşik yapılanmanın olduğu yerlerde gücü elinde bulunduran kişilerin diğerlerine taciz, baskı ve rahatsız etme gibi girişimleri “mobbing” olarak tanımlanmaktadır. Bu gibi durumlara maruz kalan kişi ve bireylerin psikolojisi olumsuz yönde etkilenebilmektedir. Bireyler kendilerini güçsüz,  çaresiz, yetersiz ve öfkeli hissetmelerine rağmen yardım isteyebilecek yeterli çabayı da gösteremeyebilmektedirler.

Mutlu Yaşam Psikolojik Danışmanlık Merkezi, bu tür psikolojik saldırılara maruz kalan kişilere kendilerini koruyabilecekleri psikolojik savunma yöntemlerini sunarak hizmet vermektedir. Böylelikle iş hayatına sağlıklı ve huzurlu bir şekilde devam edebilmek mümkün olabilmektedir.

Kurumumuz; çalışanlar arası iletişim, iletişim kopukluğu ve motivasyonun beraber değerlendirildiği aşağıda verilen konu başlıklarını içeren kurumlara yönelik eğitimler gerçekleştirmektedir.

Eğitim içerisinde verilecek olan konu başlıkları:

 • İş Hayatının Yapısı ve Kurum Kültürü
 • Kurumun Misyon ve Vizyonunun Doğru Anlaşılabilmesi
 • Çalışanlar Arası İletişim Türleri
 • Hedefler, Değerler ve İnançlar
 • Kurum Beklentileri ile Çalışan Beklentilerini Beraber Ele Alabilmek
 • Unvan Grupları Arasında İletişim ve Motivasyonun Çalışanlar Arasında Yayılan Zincir Etkisi
 • Sağlıklı İletişimin ve Motivasyonun Çalışan Psikolojisi Üzerindeki Olumlu Etkileri (Kendini İşe Yarar Hissetme, Bir gruba-kuruma Ait Hissetme, yaratıcı olma, enerjik hissetme, Hayattan Doyum Sağlama vb.)
 • İletişim Kopukluğu ve Motivasyon Düşüklüğünün Çalışan Psikolojisi Üzerindeki Olumsuz Etkileri ( Takdir Görememe-Yaptığı İşten Tatmin Olamama, Kurum İçinde Kendini Değersiz Hissetme, Beklentisinin Karşılanmadığını Düşünme, Haksızlığa Uğradığını Düşünme, endişeli olma hali, gergin ve stresli olma hali vb.)
 • İş Yerinde Yaşanan Olaylar ve Olayların Çalışanlar Tarafından Nasıl Yorumlandığı-Anlaşıldığı (Algısal Çarpıtmalar ve İletişim Kopukluğunun Başladığı Kırmızı Alarm)
 • İşte Kendini Yeterli Hissedebilme (Motivasyonu ve Sağlıklı İletişim Kurma İhtiyaçlarının Arttırılması)
 • Çalışanların Bireysel Farklılıklarını Görebilmek ve Kurum Adına Ortak Hareket Edebilme (Bireylerin İlgi Yetenek ve Becerilerine Göre Görev Dağılımı)-Kazan Kazan İlişkisi
 • Günlük Hayattaki Duygularımızın Çalışma Yaşamına, İş Motivasyonuna ve İş Yerindeki İletişimine Yansımalarını Kontrol Altına Alabilme
 • Çalışanlar Arasında İletişimi Bozan Kurum İçindeki Diğer Riskler
 • Çalışanların Motivasyonunu Düşüren Kurum İçindeki Diğer Riskler
 • Çalışanlar Arasında İletişimi ve Motivasyonu İyileştirebilecek Öneriler
 • Çalışanların Bireysel Olarak Kendini İyi Hissedeceği ve Kendi Kendine Deneyebileceği Uygulamalar şeklindedir.