MAKALELERİMİZ

GÜNCEL YAZILARIMIZ

Zeka Testleri Kim Tarafından Yapılır?

By: | Tags: , , , | Comments: 0 | Aralık 18th, 2015

Zekâ Testleri

Türk kültüründe, ailelerin çocuklarına sahip olduğu imkânlar doğrultusunda sunmuş oldukları eğitim süreci içerisinde tüm dikkatlerini çocuklarının ilgi, yetenek ve başarılı oldukları alanlara yönelttikleri görülmektedir. Bunun sonucunda aileler, çocuklarının davranışlarından ve hızlı öğrenme stillerinden etkilenerek onların değişim ve gelişime açık olan her davranışından gurur duymaktadır. Ancak, günümüzde giderek yaygınlaşan ve kulaktan dolma bilgilerle anlam ve içeriğinin değişmesine neden olan pek çok durumun başında “Çocuğum zeki mi? Üstün zekâlı mı? Ya da Benim çocuğum niye diğer çocuklar gibi başarılı değil?” sorgulamaları sonucunda ailelerin yaptığı yanlış yönlenmeler gelmektedir. Bunun sonucunda, ailelerin çocuklarından beklentileri artmakta ve çocuğun okulda bir dersinden dahi başarı seviyesinin düşmesine ya da çocuklarının hata yapmalarına tahammül gösterememeye, katı tutumlar sergilemeye yöneldikleri görülmektedir. Böylece hem aileler hem de çocuklar travmatize olabilecek boyutta hayal kırıklıkları yaşayabilmektedir. Bu tür dezavantajları göz ardı eden ve çocuğunun zekâsının yüksek olduğuna inanan aileler, çocuğun zekâ düzeyini ispat edebilmek için zekâ testi yaptırmaya gereksinim duymaktadır

Zekâ Testleri Kim Tarafından Yapılmalıdır?

Ailelerin zekâ testlerinin uygulanışı hakkında yeterli bilgi sahibi olmamalarından dolayı, klinik alanda yeterli test bilgisi ve uygulama eğitimi almamış olan psikologlara yönelebilen aileler uzman olmayan kişiler tarafından yapılan yanlış değerlendirmeler sonucunda çocuklarına taşıyabileceklerinden fazla beklenti ve sorumluluk yükleyebilmektedir. Bu durumda çocuklar, psiko-sosyal gelişim süreci içerisinde özgüvenlerinin sarsılması ya da bir anda içe kapanma gibi psikolojik kökenli olumsuz tepkisel davranışlar geliştirebilmektedir.

Halk arasında, zeki çocuk tanımı; derslerine çok çalışan ya da sessiz sakin ve kolay söz dinleyen çocuklar üzerinden yapılabilmektedir. Ancak bu tanım tamamen yanlış bir tanım olup, klinik değerlendirmeler sonucunda hareketli ya da derslerle ilgili olmayan çocuğun zekâ değerlendirmesinde de farklı ilgi alanları doğrultusunda üstün performans gösterebildiği ispat edilebilmektedir. Bu nedenle uzun yıllar boyunca yalnızca okul derslerinde başarılı olmayı üstün zekâ ile karıştıran bilgileri çürütecek şekilde “Çoklu Zekâ Kuramı Teorisi” kabul görmüştür. Yani bu teori ile çocuğun bir sınavda matematik sorularının hepsini çözmesi demek o çocuğun sayısal alanda zeki olduğunu gösterebildiği gibi sporda, müzikte, sosyal ilişkiler kurma gibi alanlarda da başarılar gösteren çocukların da zekâ seviyelerinin yüksek olduğu ileri sürülebilmektedir.

1980li yıllara kadar zekânın doğuştan getirilen potansiyelin çevresel şartların etkisiyle 0-6 yaş arasında kazanıldığı ve belli bir seviyede durduğu ifade edilmekteydi. Ancak yapılan bilimsel çalışmalar zekânın sabit kalmadığını ve gerekli şartlar ile doğru eğitim sağlandığında farklı alanlarda, çocukların daha önce belirlenmiş zekâ seviyelerinin üstüne çıkabildiğini kanıtlamış bulunmaktadır. Üstelik zekâ tek kelime ile ifade ediliyor olsa bile günümüzde kabul gören Çoklu Zekâ Teorisine göre 7 farklı alanda kendini gösterebilmektedir. Bu durumda Matematik-Fen derslerini çözebilen ve bu derslerden hoşlanan çocukların Mantıksal-Matematiksel Zeka düzeyi daha yüksekken müziğe karşı ilgisi olan, ritim tutabilen, enstrüman çalabilen ve şarkı söyleyebilen çocukların ise Müzikal Zeka düzeylerinin daha yüksek olduğu ortaya çıkmış bulunmaktadır. Bunun yanı sıra mimarlık ve denizcilik gibi mesleklere sahip olan kişilerin zekâ ve performans düzeyleri araştırıldığında bu kişilerin çocukluk dönemlerinde Görsel-Mekânsal Zekâ düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmektedir. Sporcu, sanatçı ve dansçıların Bedensel-Kinestetik Zekâ düzeylerinin yüksek olduğu görülürken; öğretmen, pazarlamacı, satıcı ve politikacıların Kişilerarası Zekâ seviyelerinin daha yüksek olduğu görülmektedir. Felsefeci ve bilim adamlarının ise Benlik Zekâ seviyelerinin yüksek olduğu kanıtlanmıştır. Bilimsel olarak doğrulanmış olan farklı zekâ türlerinden dolayı sadece ders başarısına ya da uslu olup olmamasına yönelik çocuğun zeki olup olmadığını değerlendirmek hem çocuğa hem de gelecek yaşamına doğrudan zarar veren bir ön yargı olarak çocuğun her döneminde karşısına çıkabilmektedir.

Yüksek seviyede olan zekâ alanı, her zaman çocukluk döneminde doğrudan kendisini göstermeyerek bazen bir davranışın içinde, bazen de bir oyunun içinde gizlenmiş olarak karşımıza çıkabilmektedir.

Çocukluk döneminde yaramaz olarak adlandırılan çocukların oyunlarına bakıldığında bedenlerinin çok esnek olabildiğine, kum ve çamurla oynarken çok iyi tasarladıkları kaleler, evler yapabildiklerine, arkadaş grubu içerisinde lider olarak ön plana çıkabildiklerine ve grup içerisindeki diğer çocuklara fikirlerini kabul ettirebildiklerine dair davranışlarına çoğu zaman aldırış edilmemekte, hatta fark bile edilememektedir. Ancak bu yetenekler zekânın; davranışlar, hayal gücü ve oyunlar içerisine gizlenmiş olan yansımaları olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle zekâ testi yaptırmak çoğu zaman çocuğun zekâ seviyesiyle ilgili bir takım geçerli bilgileri bize sunarken asıl zekâyı değerlendirebilmek için testin yanı sıra çocuğun ailesi tarafından çok iyi şekilde gözlemlenerek gözlemlerinin test sonucu ile birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle zekâ testini uygulama kararı ancak zekâ ölçümü konusunda yeterli donanıma sahip bir uzman tarafından verilebilmekte ve uzmanın gerekli gördüğü durumlar doğrultusunda testin uygulanması gerekmektedir. Böylece çocuklar üstün olmak ya da üstün kalabilmek için yaşamlarında sürekli rekabet halinde olmak yerine, içlerinde var olan yetenekleri geliştirerek ilgi alanlarının ve yeteneklerinin peşinden gidebilen, güvende hissettikleri aile ve arkadaş çevresi içerisinde büyüyebilen başarılı çocuklar olmaktadır.
Mutlu Yaşam Psikolojik Danışmanlık Merkezi
Uzman Klinik Psikolog Burcu YARAPSANLI