MAKALELERİMİZ

GÜNCEL YAZILARIMIZ

Yalan Söyleme Hastalığı “Mitomani”

By: | Tags: | Comments: 0 | Temmuz 29th, 2017

Yalan; dünyanın her yerinde, her ırkta ve bilinçli olan her yaş grubu insanın doğasında var olan bir savunma mekanizmasıdır. Yalan, insan hayatında kontrollü ve sınırlı ilerlediğinde idare edilebilen bir durum olurken, bu durum giderek kontrolsüzleşmeye başladığında psikolojik bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.

Çocukluk döneminde daha sık şekilde karşımıza çıkan yalanlar, çocuğun soyut düşünme becerileri ile empati becerileri gelişene kadar yalan etiketi altında tanımlanmamaktadır. Çünkü çocukluk dönemi hayal dünyası ile yakından ilişkili bir dönem olduğundan, çocuk hayal ettiğini gerçekten görmüş, duymuş, iddia ettiği bir yere gerçekten gitmiş, aslında olmayan bir şeyi gerçekten yaşamış gibi anlatabilmektedir. Ancak ergenlik süreciyle birlikte (11-12 yaşlardan sonra) çocukların soyut düşünme, muhakeme etme, gerçek-hayal ayrımını yapabilme yetileri daha fazla gelişmektedir. Bu yetilerin geliştiği yaş döneminin geçmesine rağmen, kişi söylediği yalanlarda kontrolü sağlayamıyorsa kişinin “mitomani” yani yalan söyleme hastalığı olduğu düşünülebilir. Bu rahatsızlığı yaşayan kişilerin yalanı sınırlandıramamasının en büyük sebebi yine çocukluk döneminde hissettiği değer ve kabul algısıyla yakından ilişkili olmaktadır. Çünkü çocuklar duyguları konusunda masum, içten ve samimi olmalarına rağmen ailelerinden ve yakın çevrelerinden yeteri kadar dinlenildiğini, değer verildiğini, kabul gördüğünü, anlaşıldığını hissedemeyen çocuk tam tersi hisler geliştirmeye maruz bırakılmaktadır. Bu hisler; reddedilme, aşağılanma, bulunduğu ortam içerisinde kabul görmeme, değersiz hissetme, aciz hissetme gibi çocuğun gelişim dönemini doğrudan baltalayan olumsuz hislerdir. İşte bu dönemde çocuk için yalan algısı, gururunun okşanması, dikkat çekebilmesi, sevildiğini hissedebilmesi, değer görmesi ve kabul gördüğünü anlaması için tamamen bir savunma mekanizması aracı olarak gelişmeye başlamaktadır. Bu durum çocuğun hissettiği duygusal açlığı bastırabilmenin en kolay ve masumane yolu olarak karşımıza çıkabilmektedir. Çünkü bu olumsuz hisleri yoğun şekilde yaşayan çocuğun özgüveni zedelenmektedir. Özgüven zedelenmesi, en başta çocuğun kendisini olduğu gibi kabul edememesinden dolayı kendinlik bozukluğu yaşamasına neden olmaktadır. Bu yüzden sosyal çevresi içerisinde kabul ve değer görme sıkıntısı yaşayan çocuk, duygusal ihtiyaçlarındaki yoksunluğu giderebilmek için kendi iç dünyasında kurguladığı yalanları gerçekmiş gibi anlatarak ve kendisini hiç olmadığı biriymiş gibi göstererek hissettiği duygusal açlığı bu şekilde doyurabileceğini düşünmektedir.

Bu şekilde davranan çocuk, yetişkinlik dönemine geldiğinde de yalan sayesinde arzuladığı ortama ve statüye kavuştuğuna inanıyorsa, işte bu evre yalanların kontrolsüzleşmeye başladığı               “tehlikeli evre” olarak açıklanmaktadır. Kendini olduğundan daha zengin, daha farklı, daha ulaşılmaz, daha değerli ve daha dikkat çekici göstermek için başvurulan yalanlar bir süre sonra yalanı söyleyen kişi tarafından da inanılmaya başlanan yalanlara dönüşmektedir. Bu durum, kişilerin aile-iş-arkadaş-romantik ilişkilerine ve evliliklerine oldukça zarar veren bir sürece dönüştüğünde, bu kişiler söyledikleri yalanların zararlarını fark edebilmektedirler. Ancak yalan söylemezlerse sevilmeyecekleri, kabul görmeyecekleri, güçlü hissedemeyecekleri korkusu öyle gelişmiştir ki, yalan yerine gerçeği söyleyebilmede fazlasıyla zorlanmaktadırlar. Bu yüzden sorunlarla yüzleşme ve baş edebilme becerilerini de geliştirememektedirler. Bu kişiler yalan söylemediklerinde ilişkilerini dürüstçe nasıl yaşayacaklarını bilemezler ve kendilik değeri algısı düşük olduğu için depresyona da eğilim gösterebilmektedirler. Ayrıca sürekli yalan söyleme problemi olan bireylerin yaşadıkları sıkıntılar, çoğu zaman dürtü kontrol bozukluğu, kaygı bozukluğu ve kişilik bozukluğu gibi psikolojik sorunların tedavi edilmemesinin bir sonucu olarak da karşımıza çıkabilmektedir.

YALAN SÖYLEME HASTALIĞI (MİTOMANİ) NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Yalan algısı, çocuğun içinde bulunduğu yaş dönemi ve bilinç düzeyine göre takip edilerek doğru yaklaşımlarla çözüme gidilmesi gereken hassas bir konudur. Yalan söyleyen bir çocuk aşırı düzeyde cezalandırıldığında ya da aşırı düzeyde hoş görüldüğünde her iki tutumunda yetişkinlikte olumsuz yansımaları kesinlikle olmaktadır. Bu gibi durumlarda yalanın bir savunma mekanizması olduğu unutulmamalıdır. Özellikle bir çocuk size yalan söylüyorsa aslında neyin eksikliğini yalanla kapatmaya çalıştığını araştırmak ve çocuğun ileride kişiliğine olumsuz yönde yansıyabilecek algısal çarpıtmaları önlemek için çocuğun duygusal açlığını doyurmak gerekmektedir. Böylece çocuklukta söylenen yalanlar, çocuğa karşı kabul-ilgi-sevgi boyutunda doğru ebeveyn yaklaşımları ile zararlı boyuta dönüşmeden, kontrollü yalanlar şeklinde sınırlandırılabilmektedir. Bu nedenle bu konuda zorlanan ailelerin çocuklarının yalan söyleme sorunları ile nasıl baş edebileceklerine dair destek almaları önerilmektedir.

Eğer yetişkin bir kişi size kontrolsüzce yalanlar söylüyor ise; uzman olmayan kişiler tarafından yalan söylemesine neden olan olumsuz algılar ile yüzleştirme baskın şekilde yapılmamalı ve kesinlikle destek alması için yönlendirilmelidir. Çünkü sosyal çevre içerisinde bu kişilere “yalancısın, hastasın, normal değilsin” gibi onların karakterlerine ve davranışlarına doğrudan etiketleme yoluyla yüzleştirme yapıldığında, dirençli olan yalanlar yeni bir savunma mekanizması geliştirerek sorunu yaşayan kişi tarafından yardım almayı reddetmesine neden olmaktadır. Bu sorunu yaşayan kişi yardım almadan bu şekilde bir yaşam sürmeye başladığında ise, söylediği yalanlar o kişinin karakteriyle özdeşleşmeye başlayarak kişilik bozukluğuna dönüşmektedir.

Yalan söyleme hastalığı (mitomani); bilişsel-davranışçı terapi yöntemine olumlu cevap veren psikolojik bir rahatsızlık biçimidir. Bu nedenle bireyin tutarlı devam eden seansları sonucunda birey; daha mutlu, daha rahat, daha güçlü, ilişkilerinin daha düzenli ve tutarlı ilerleyebildiği, kendisiyle daha barışık bir yaşama tekrar merhaba diyebilmektedir.

Burcu Yarapsanlı ZAYİM

Uzman Klinik Psikolog