MAKALELERİMİZ

GÜNCEL YAZILARIMIZ

Selfie Psikolojik Rahatsızlık Mıdır?

By: | Tags: , | Comments: 0 | Ekim 11th, 2015

Günümüz dünyasında çok hızlı bir şekilde gelişen teknoloji kişileri başkalarına ihtiyaç duymadan her işlerini kendi başlarına yapmaya yönlendirmektedir. Bu durum elbette ki toplum olarak ilerlemede, hızlı iş üretmede ve sayılamayan yüzlerce günlük kolaylığı sağlayabilirken bazı durumlarda ise kişilere zarar verebilmektedir.

Özellikle son birkaç yıldır yaygınlaşan akıllı telefonlar ve telefonlarda kullanılmaya başlanan internet sayesinde kişiler kendilerini asla yalnız hissetmemektedirler. Çünkü bu kişilerin her zaman yanlarında taşıdıkları sanal arkadaşları bulunmaktadır. Bu durum kişilerin sosyal ilişkiler geliştirmesine öyle kolaylık sağlamaktadır ki kişiler hiçbir konuda empati kurmaya gereksinim olmaksızın her zaman gösterdikleri kadar karşı tarafın kendisini tanımasına imkan sağlamaktadır. Böylece kişiler var olduğunu düşündüğü kusurlarını örterek hep kendini mükemmel göstermeye çalışmaktadırlar. Bu kadar ilerlemiş bir teknoloji de fotoğraf çekmek için dahi artık başkasına gereksinim duyulmamaktadır. İnternetin yaygınlaşması ve özellikle internetin cep telefonlarına girmesinden sonra daha da artan bu duygusal soyutlanmadan ne yazık ki pek çok kişi memnun görülmektedir Bu memnuniyetin en önemli nedenleri arasında ise, akıllı bir telefon sayesinde yüzlerce çekilebilen fotoğraflardan en güzellerini sanal ortama koyarak başkalarına mükemmel olduğunu ispat etmiş bulunmak vardır. Fotoğrafın altına yapılan yorumlar ve beğenilme sayısı ise bu davranışları pekiştirerek kişileri gerçek arkadaşlık ilişkilerinden soyutlamakta ve sanal ortamda kendini ispat etmeye yönelmektedir. Bu kolay yol, arkadaşlık ilişkilerini geliştirme becerilerini giderek kısırlaştırmakta ve böylece kişinin kendi kendisine kalarak ciddi bir özgüven kaybına yol açmaktadır. Aynı şekilde bu durum gerçek yaşamında kendini eksik hissettiği alanları sanal ortamda mükemmel olarak yansıtabilme çabasına dönüşerek bu çaba takıntı boyutuna ulaşabilmekte ve psikolojik bir rahatsızlık olan obsesif-kompulsif bozukluk rahatsızlığını tetikleyebilmektedir. Amerikan Psikologlar Derneği’nin yaptığı pek çok araştırmaya göre kendini yalnız hisseden kişilerin daha çok selfie(kendi kendini fotoğraf çekme) yaptıkları sonucuna ulaşılmıştır.

Yapılan araştırmalar selfie yapma davranışının ilerleyebilen bir psikolojik bozukluğa dönüşebileceğini ve bu bozukluğun 3 seviyesi olduğunu ortaya koymaktadır. Bu seviyeler:

  1. Borderline Selfitis (Sınırda): Kişinin kendi resmini en az günde üç kez çekmesi ama sosyal medyada paylaşmaması
  2. Acute Selfitis (İleri Düzeyde): Kişinin kendi resmini günde en az üç kez çekmesi ve her birini günde 3 kere sosyal medyada paylaşması
  3. Chronic Selfitis (Kronik): Kontrol edilemez bir biçimde kişinin kendi fotoğrafını gece-gündüz sürekli çekmesi ve günde altı kereden fazla bu resimleri sosyal medyada paylaşması.
    Bu tür bir bozukluğun şu an için planlanmış tek tedavi yöntemi uzman psikolog tarafından uygulanan bilişsel-davranışçı terapi yöntemidir.

Mutlu Yaşam Psikolojik Danışmanlık Merkezi

Uzman Klinik Psikolog Burcu Yarapsanlı ZAYİM