Yetişkinler İçin Uygulanan Kişilik Testleri

YETİŞKİNLER İÇİN KULLANILAN KİŞİLİK TESTLERİ

Aşağıda kısaca tanımlanan tüm testler Mutlu Yaşam Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde Uzman psikoloğumuz tarafından profesyonelce uygulanıp raporlanmaktadır. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

MMPI ( Minesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri):

MMPI ( Minesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri):Test Uygulama: Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI), internet ortamında yer alan ancak herhangi bir bilimsellik niteliği olmayan testlerle karşılaştırılamayacak kadar bilimsel ve objektif bir testtir. Uygulanan kişinin kişisel özelliklerinin objektif olarak değerlendirilmesini sağlayan, son derece güvenli ve tüm dünyada geçerliliği olan bir kişilik testidir.

EYSENCK KİŞİLİK TESTİ:

EYSENCK KİŞİLİK TESTİTest Uygulama: 16 yaş ve üzeri için hem bireysel hem de grup olarak uygulanır. E.K.E Psikotizm(P) Dışa dönüklük(E), Nörotizm (N) ve Yalan (L) olmak üzere 4 bölümden oluşan davranışları ölçen bir kâğıt kalem testidir. Çıkan sonuç bir uzman tarafından yorumlandığı zaman kişilik özelliklerinizle ilgili sizlere fikir vermektedir.