Yetişkinler İçin Kullanılan Yetenek ve İlgi Testleri

YETİŞKİNLER İÇİN KULLANILAN YETENEK VE İLGİ TESTLERİ

Aşağıda kısaca tanımlanan tüm testler Mutlu Yaşam Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde Uzman psikoloğumuz tarafından profesyonelce uygulanıp raporlanmaktadır. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

MESLEKİ EĞİLİM BELİRLEME ENVENTERİ:

MESLEKİ EĞİLİM BELİRLEME ENVENTERİ:Test Uygulama: Mesleki Eğilim Belirleme Envanteri, lise ve dengi okulların sınıflarında okuyan öğrenciler ve yetişkinler için düzenlenmiş olup, kişilerin yükseköğretim programları içerisinden ilgi ve istekleri doğrultusunda gerçekçi seçimler yapabilmelerini sağlamak amacıyla kullanılan bir testtir. Envanterde mesleki yönelim alanları belirlenmiş olup aynı zamanda ülkemizde bulunan mesleklere yönelik mevcut yükseköğretim programlarının tamamı dikkate alınmıştır.

Mevcut yükseköğretim programları;

1. Teknik ve Fen Alanı
2. Sosyal Bilimler Alanı
3. Tıp ve Sağlık Alanı
4. İdare ve Ekonomi Alanı
5. Edebiyat ve Dil Alanı
6. Güzel Sanatlar Alanı şeklinde programlar olarak gruplandırılmıştır.

HOLLAND MESLEKİ TERCİH ENVANTERİ:

HOLLAND MESLEKİ TERCİH ENVANTERİ:Test Uygulama:

Her insanın farklı kişilik özelliklerine sahip olması nedeniyle ilgi duyduğu alanlar farklı olabilmektedir. Kişilik özelliklerine ve ilgi duyulan alanlara göre objektif bir şekilde yapılan meslek seçimi, kişinin mesleğini severek yapmasını, yaptığı işten duyduğu haz ise yaşam kalitesinin artmasını sağlamaktadır. John L. Holland tarafından geliştirilmiş olan Holland Mesleki Tercih Envanteri, gerçekçi, araştırıcı, artistik, sosyal, girişimci ve geleneksel olmak üzere 6 tane kişilik tipi belirlemiştir. Test, lise ve dengi okullarda okuyan, üniversite sınavına girmek isteyen tüm öğrenciler ve yetişkinlere uygulanabilmektedir.