Çocuklarda Uygulanan Dikkat ve Algı Testleri

ÇOCUKLARDA UYGULANAN DİKKAT VE ALGI TESTLERİ

Aşağıda kısaca tanımlanan tüm testler Mutlu Yaşam Psikolojik Danışmanlık Merkezinde Uzman psikoloğumuz tarafından profesyonelce uygulanıp raporlanmaktadır. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

DİKKAT EĞİTİM DÜZEYİNİ BELİRLEME TESTİ:

(5 -10 yaş ve daha üzeri yaşlar için)

DİKKAT EĞİTİM DÜZEYİNİ BELİRLEME TESTİ:Test Uygulama: 5-7 yaş aralığı, 8-10 yaş aralığı ve 10 yaş üzeri olmak üzere 3 farklı yaş kategorisine uygulanabilmektedir. Test, dikkatin hangi alanda (görsel odaklanma, seçicilik, süreklilik, hız, görsel ayrımlaştırma, dikkat kaydırma, zihinsel dayanıklılık, işitsel odaklanma, geribildirim, işitsel ayrımlaştırma, göz-el koordinasyonu vb.) daha güçlü ya da daha zayıf olduğunu anlayabilme, dikkat eksikliğinin nedenlerini önceden belirleyebilme amacıyla çocuklara ve ergenlere uygulanabilmektedir.

FROSTİG GÖRSEL ALGILAMA TESTİ:

(4-8 yaş için)

FROSTİG GÖRSEL ALGILAMA TESTİ:Test Uygulama: Görsel algı sadece göz ile görebilme yeteneği olmayıp aynı zamanda görülen nesnelerin beyinde nasıl yorumlandığıyla yakından ilgilidir. Çocuklar okumayı, yazmayı, matematik işlemleri yapmayı ve okul yaşamındaki diğer becerilerini görsel algı kabiliyetleri sayesinde öğrenmektedirler.

Çocuğun belirleme, ayırma, hatırlama, görsel duyuyu yorumlama da yaşadığı eksiklikler Görsel Algılama Problemleri olarak açıklanabilmektedir. Bu test 4-8 yaş arası çocukların görsel algılama seviyelerinin değerlendirilmesinde kullanılan, b

BENTON GÖRSEL BELLEK TESTİ:

(8 yaş ve üzeri için )

BENTON GÖRSEL BELLEK TESTİ:Test Uygulama: Görsel algı ve görsel hafıza becerilerini ölçmek amacıyla 8 yaş ve üzeri kişilere bireysel olarak uygulanan ve bazı öğrenme güçlüklerini ortaya çıkartmak için kullanılan bir testtir.

BENDER-GESTALT GÖRSEL MOTOR TESTİ:

(5-10 yaş için)

BENDER-GESTALT GÖRSEL MOTOR TESTİ: Test Uygulama: 5 yıl 6 ay ile 10 yıl 11 ay arasındaki çocuklara uygulanabilen; zekâ geriliği, fonksiyon kaybı, özellikle çeşitli organik beyin hasarlarını saptamaya yönelik, görsel motor işlevini belirlemek amacıyla uygulanan bir testtir.

D2 DİKKAT TESTİ:

(9- 60 yaş için)

D2 DİKKAT TESTİ: Test Uygulama: Seçici dikkati ve zihinsel konsantrasyonu belirlemek için geliştirilen bir test olup, 9-60 yaş arası bireyler için kullanılabilen, bireysel ve grup şeklinde uygulanabilen bir testtir.

BURDON DİKKAT TESTİ

(10-20 yaş için)

BURDON DİKKAT TESTİ (Test Uygulama: 10-20 yaş aralığındaki bireylere uygulanabilen, dikkat eksikliği problemi yaşayan öğrencilerin dikkat ve odaklanma düzeylerini belirleyebilmek amacıyla bireysel ve grup şeklinde uygulanabilen bir testtir.