MAKALELERİMİZ

GÜNCEL YAZILARIMIZ

Oyun terapisinde farklı bir yöntem

By: | Tags: | Comments: 0 | Temmuz 31st, 2017

ÇOCUKLARIN PROBLEMLERİNE KARŞI OYUN TERAPİSİNİN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜ

Dünya üzerinde oyun terapisinin oldukça yaygın kullanılmasının en önemli nedeni çocuğun iç dünyasına hitap eden dilin oyunun doğası ile doğrudan örtüşmesinden kaynaklanmaktadır.

Genel olarak günlük hayatta ebeveynler, anneanneler, babaanneler gibi çocuğun bakımından sorumlu olan kişiler; “Biz bu çocuğa yetemiyoruz! Ne kadar oynasak da evde yorulmuyor, illaki çocuğun daha sakin daha uyumlu olabilmesi için parka ya da sokağa çıkarmamız gerekiyor” şeklindeki konuşmaları sıklıkla dile getirebilmektedir.

Oynaması için parka götürülen, yaşıtlarıyla beraber vakit geçirilmesi sağlanan çocukların eve döndüğünde daha sakin ve uyumlu hale gelmelerinin nedeni enerjilerinin bitmesi olarak düşünülmektedir. Bu nedenle “Biraz parka, bahçeye çıkardım; orada çocuklarla oynadı; enerjisini boşalttı. Yorulduğu için evde bu kadar sakin.” şeklinde durum yorumlanabilmektedir.  Aslında çocuk oyun içerisinde sadece enerji boşaltmaz. Çocuğun oyundan sonra uyumlu ve sakin olabilmesinin en önemli sebebi, çocuğun duygusal anlamdaki açlığını oyun yoluyla gidermiş olmasından kaynaklanmaktadır. İşte halk arasında çocukların oyuna doyması tabiri böyle bir ihtiyaçtan doğarak dilimize yerleşmiş bulunmaktadır.

Oyuna doymak; çocukların gelişimsel süreçte duygusal açlıklarını doğru şekilde doyurabilmeyi ifade etmektedir.

Duygusal açlık ise; çocuğun hayal kurma, kendini değerli hissetme, yaratıcı olma, öğrenme, mutlu olma, kendini ifade etme, birileri tarafından dinlenildiğini, sevildiğini, hoş görüldüğünü, anlaşıldığını hissedebilme gibi pek çok kavramı içermektedir. Çocuk normal gelişim basamakları içerisinde duygusal yönden doğru şekilde doyurulamazsa gelişimsel sıkıntılar ortaya çıkmaya başlamaktadır. Bunlar:

Ø  Kendini doğru ifade edememe, kelime karmaşası yaşama, konuşma gecikmesi gibi dil gelişiminde yaşanan sıkıntılar,

Ø  Komut alma, düşünme, uyumlu olma, dikkatini sürdürebilme ve sorunlarla baş edebilme becerilerinin gelişmemesi gibi bilişsel gelişimde yaşanan sıkıntılar,

Ø  Arkadaşlık ilişkileri kuramama, ortamın gerektirdiği şekilde davranmayı başaramama, özgüvenin düşük olması, saldırgan, içedönük veya çekingen olma gibi sosyal gelişim alanında yaşanan sıkıntılar,

Ø  Kendi ihtiyaçlarını karşılayamama ve kendine yetememe (karnını doyuramama, tuvalet temizliğini yapamama, ihtiyacını karşılayamama vb.) gibi alanlarda yaşanan sıkıntılar olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu nedenden ötürü, çocukta zamanla ortaya çıkan gelişim problemlerini iyileştirmenin ve çocuğun duygusal açlığını doyurmanın en etkili yolu oyundur.

Psikoloji dünyası sayısız çocuk üzerinde yapmış olduğu gözlem ve deneyler sonucunda, oyunun iyileştirici ve geliştirici rolü üzerinde durarak bunu bir terapi yöntemine çevirmiş ve oyunu daha bilimsel yönden ele almıştır.

Oyun terapisi üzerinde yapılan tüm araştırmaların en sevindirici yanı, oyunun evrensel bir dil yansıtmasından ötürü tüm kültürlere rahatlıkla uygulanabilir bir yöntem olmasıdır. Yurt dışında yapılan araştırmaların, Türk kültürünü yansıtan çocuk yetiştirme tarzı ve aile yapısına göre uyarlanan kültürel düzenlemeler sonrasında terapi içerisinde çocuk için kullanılan oyuncak objelerin çoğu zaman aynı kabul edildiği görülmektedir.  Böylece yurt dışında oyun terapisi üzerinde geliştirilen yeni yöntemler doğrudan ülkemizde de rahatlıkla uygulanmaya açık haldedir. Yani Afrika kıtasında doğan bir çocuk da resim yapmayı severken, Amerika kıtasında doğmuş çocuk da aynı resmi boyamaktan keyif alabilmektedir. Bir zenci çocuk da yere bağdaş kurup oturarak bebeğiyle oynayabilirken, aynı şekilde bir kızıl derili çocuk da yerde oturup bebeğini uyutmaktan keyif alabilmektedir. Bir başka bakış açısıyla, tüm dünyadaki çocuklar kumla, hamurla veya kuklalarla oynamaktan hoşlanabilmektedir. Bu nedenden ötürü çocuğun dünyaya eşit haklarla geldiği ve aynı şekilde geliştiği rahatlıkla gözlemlenebilmektedir. Ancak çocuğun gelişiminde doğru yolları izlemek önce ebeveynlerin, sonra ise öğretmen, pedagog-psikolog ve doktor gibi alanında uzman kişilerin görevidir.

NEDEN OYUN TERAPİSİNDE ÇOCUKLA AYNI YERDE VE BOYDA OLMAK ÖNEMLİDİR???
Türk kültürünü yansıtan boy standartları göz önünde bulundurulduğunda ebeveynler olarak ortalama 1.55 ile 1.75 cm boyları arasında var olan yetişkinler şeklinde bilinmekteyiz. Ancak bir çocuk yetişkinlerin boy ortalamalarından oldukça kısadır. Bu nedenden ötürü çocuk algısıyla empati kurulacak olursa; ortalama 1.65cm boyunda olduğunuzu hayal etmek ve yanınıza 2m 20 cm. boyunda sizin kilonuzun 2 katı ağırlığında hiç tanımadığınız birinin size yaklaştığını düşlemek yardımcı olacaktır.

Bu durumda ilk algınız sizce ne olur?

Öncelikle sizden daha uzun, daha güçlü, daha büyük olduğu için ilk başlarda sizi rahatsız edebilir, sizden farklı olduğunu düşündürebilir, onun karşısında kendinizi çok güçsüz, zayıf ve çaresiz hissedebilirsiniz. Bu durumda karşınızdaki kişiyi olumsuz olarak algıladığınız için ona karşı çekingen kalabilir hatta korkabilirsiniz.

Peki bizler birer yetişkin olarak çocuklara göre onların boyundan ve kilosundan çok daha fazla olduğumuz için çocuklar bize karşı neden aynı kaygıları taşımasın ki?

Yapılan araştırmalar; çocukların iç dünyalarını yansıtabilmeleri için karşısındaki kişinin ona karşı yaklaşım biçiminin çok önemli olduğunu defalarca kez vurgulamaktadır. Bu nedenle çocuğa en doğal yöntemlerle yaklaşmak gerekmektedir. Yani bir çocukla iletişim kurabilmek için onunla aynı boya inerseniz, aynı oyuncağı ellerseniz ve aynı oyunun içinde rol alabilirseniz çocuk iç dünyasını size ayna kadar net bir şekilde yansıtmaya hazır hale gelmiş olacaktır. Böylece çocuk sizinle iletişim kurmak isteyerek sizinle kurduğu duygusal bağı da güçlendirebilmektedir. Bu yüzden Oyun Terapisinde çocukla aynı boyda, aynı yerde, samimi ve doğal bir oyun ortamı içerisinde kalabilmenin, çocuğun iç dünyasında yaşanan algı ve davranış sorunlarının nedenlerini belirlemede doğrudan etkili bir yöntem olduğu kabul edilmektedir.

BİR BİLİM OLARAK OYUN TERAPİSİNİN TEMEL ALDIĞI BAŞLICA YÖNTEMLER:
Ø  BAŞLAT-SÜRDÜR-BİTİR DÖNGÜSÜ:
Sağlıklı ilişkiler kurabilmek için oyun terapisinde dikkate alınan bu yöntem; öncelikle doğru yerde doğru şekilde bir davranışı, dikkati ya da iletişimi başlatma, sürdürebilme ve bitirebilme döngüsünü kurmayı amaçlamaktadır. Çocukların yaşları küçük olduğu için oyun bu döngüyü iyileştiren sembolik bir araçtır. Çünkü oyun içerisinde çocuk oyunu başlatır, sürdürür ve sonlandırır. Yani çocuk bunları yaparken o oyunun içinde dikkatini, davranışını uyumlu bir şekilde başlatmayı, sürdürmeyi ve yerinde sonlandırmayı da pekiştirmiş olmaktadır.

Ø  DUR-DÜŞÜN-DAVRAN DAVRANIŞ ÖRÜNTÜSÜ:
Duygusal ve davranışsal uyum problemi yaşayan çocuklarda dışarıdan gözlemlenen en baskın süreç düşünmeden davranıyor gibi hareket etmeleridir. Bu durumda sanki çocuk biraz daha dikkat etse, biraz daha düşünse ya da gerçekten istese o uygunsuz hareketi yapmayacak gibi düşünülmektedir. Oysaki durum ne yazık ki çocuğun isteğine bağlı ilerlememektedir. Buradaki en büyük ihtiyaç çocuğun doğru şekilde yönlendirilmesi ve yetersiz olduğu becerileri geliştirebilmesidir. Bu durumda oyunun yine sadece sembolik bir araç olduğu varsayılırsa çocuğun oyunu sürdürebilmesi için düşünerek, roller arasında ilişkiler kurduğu görülmektedir. Yani çocuk  durup, düşünerek davranmayı da pekiştirmiş olmaktadır. Bu durumda oyuna yansıttığı bu beceriler toplumdaki ilişkilerine de bir süre sonra olumlu şekilde yansımaktadır.

Ø  DİKKAT BAŞLATMA-SÜRDÜRME-ZAMANINDA SONLANDIRMA BECERİLERİ
Özellikle dikkat sürdürmede problem yaşayan bir çocuk için dikkat gelişimini oyun içerisinde gözlemlemek çok daha kolaydır. Çünkü dikkatini sürdüremeyen bir çocuk, oyundan da çabuk sıkılmakta, oyundan oyuna geçişler yapabilmekte, oyuncakları eline alıp oynamadan bir başka oyuncağa geçebilmekte, başladığı oyunları sonlandırmada zorlanabilmektedir. Bu durumda oyunu başlatma-sürdürme ve zamanında oyunu bitirme alışkanlığı dikkat gelişimine de bire bir iyi gelen bir egzersiz olarak açıklanmaktadır.

Ø  GELİŞİMSEL BASAMAK SÜRECİ
Bazı özel durumlarda çocuğun yaş süreci ile gelişim süreci birbiriyle örtüşmeyebilmektedir. Bir çocuğun gelişimi 5 basamak içinde gözlemlenir. Bunlar dil gelişimi, bilişsel gelişim, ince motor gelişim, kaba motor gelişim, özbakım gelişimi şeklinde açıklanabilmektedir. Çocuk yaş dönemine göre hangi gelişim basamağında geri kalıyorsa ya da hangi alanda eksiklikler yaşanıyorsa oyun terapisi içerisinde bu süreci iyileştirmek çok daha kolay olmaktadır.

Ø  BİREYSEL İLİŞKİLER
Çocuklar çoğu zaman okul ortamında, ev ortamında, arkadaş ortamında sosyal yönden ele alınarak uyumlu, normal ya da uyumsuz, anormal diye gözlemlenebilmektedir. Ancak çocuk herkesten bağımsız bir bireydir. Çocuk, kendi zevkleri, istekleri, beğenileri, iç dünyası, hayalleri, kızgınlıkları, sevmedikleri, yetersiz olduğu ya da birçoğundan çok daha iyi olduğu kendine öz ilgi ve becerilerle dolu bir birey olarak büyümektedir. Çocuk büyürken de ailesi ve sosyal çevresi tarafından olduğu gibi kabul edilmeye ihtiyaç duymaktadır. Çocukların bu donanımları ve olduğu gibi kabul görme ihtiyaçları bireysel ilişkilerini yansıtmaktadır. Bireysel olarak aldığı kararlar, tercih ettiği arkadaşlar, verdiği tepkiler, aile içinde ve sosyal ortamda yansıttığı davranışların hepsi bireysel ilişkiler içerisinde gözlemlenebilmektedir. Bu nedenle oyun terapisi yöntemleri çocuğa birebir uygulanan bir yöntem olduğu için sağlıklı bireysel ilişkiler kurma üzerine de doğrudan etkili olabilmektedir.

Ø  İLİŞKİSEL GELİŞİM
Çocuğun anne karnına düştüğü andan itibaren yaşamını sürdürebilmesi için ilişki kurması gerekmektedir. Hamilelik sürecinde anneyle bebek arasında kordon bağı vardır. Çocuk, doğduğu andan itibaren annenin memesi, annenin kokusu veya yaşı ilerledikçe yumuşak objelerle (battaniye vb.) ilişki kurmaya yöneliktir. Daha sonrasında ise çocuk ailenin diğer üyeleriyle ilişki kurmaya ihtiyaç duymaktadır. Bu ilişki kurma süreci akrabalar, arkadaşlar, ilgi-yönelim alanları şeklinde giderek genişler ve çocuk uyumlu bir yaşam sürebilmesi için ilişkilerini nasıl kurduğunu, nelere bağlanması gerektiğini, bu ilişkiyi nasıl devam ettirdiğini ya da gerekiyorsa bir ilişkiyi nasıl sonlandırması gerektiğini öğrenir. Ancak ilişkisel gelişimde sıkıntılar yaşayan çocuklarla oyun terapisi içerisinde bu konular çalışılabilmekte, terapi süreci boyunca çocukta farkındalık sağlanarak, deneyerek ve oynayarak bu gelişimi daha iyi hale getirilebilmektedir.

Ø  DİL GELİŞİMİ
Çocuğun hem bireysel, hem ilişkisel hem de gelişimsel basamaklarının ana temeli bilişsel gelişim olarak düşünülürken tamamlayıcı basamaklardan biri de dil gelişimi olarak değerlendirilebilir. Çünkü çocuk bilişsel gelişimi doğrultusunda doğru şekilde komut alabildikçe, kendisine anlatılanı doğru şekilde anlayabildikçe, muhakeme edip, bir sorunla karşılaştığında problem çözme becerilerini geliştirebildikçe öğrenmeye açık halde olduğu söylenebilmektedir. Ancak tüm bu donanımı doğru anlama ve anladığını doğru ifade edebilme dil gelişiminin görevidir. Çocuğun yaşamı boyunca bulunduğu çevrede uyumlu olabilmesi için ilişki kurması gerekmektedir. Ancak ilişki kurma ve sürdürmenin temeli dil gelişimine dayanmaktadır. Çocuk kendini ifade edebildikçe, doğru kelimelerle cümleler kurabildikçe, doğru yerde uygun soruyu sorabildikçe daha çocuğun daha uyumlu hale geldiği görülmektedir. Bu nedenle çocuk, oyun terapisi içerisinde ses taklidi yapma, kelime söyleme, cümle kurma, komut alma ve komut verme üzerine birçok uyarıcıyla birlikte olacağı için oyun terapisinin dil gelişimine de yardımcı olduğu görülmektedir.

OYUN TERAPİSİNDEN KİMLER FAYADALANABİLMEKTEDİR?
Oyun terapisi, kendi içinde pek çok alt dala ayrılan çok geniş kapsamlı çeşitli terapi metotlarını izleyen bütüncül bir bilimsel yöntem olarak açıklanmaktadır. 2-12 yaş aralığında bulunan her çocuk oyun terapisinden faydalanabilmektedir. Özellikle; Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, otizm, down sendromu, yaygın gelişimsel bozukluğu, davranış uyum problemleri, okul problemleri, arkadaş ilişkilerinde yaşanan problemler, boşanma sorunları, depresyon, kaygı, özgüven problemleri, uyku-yemek, tuvalet sorunları, aile içinde yaşanan çatışmalar, duygusal-fiziksel şiddete ve cinsel tacize uğramış çocuklar, hastane ortamında kalan ve kronik rahatsızlığı olan çocuklar, aileden birinin kaybını yaşayan çocuklar, öfke kontrolsüzlüğü, karşıt gelme bozukluğu, iletişim kuramama gibi duygusal ve gelişimsel problemler yaşayan çocukların hepsinin birebir oyun terapisinden fayda görebileceği araştırmalarca desteklenmektedir.

OYUN TERAPİSİ NE DEĞİLDİR?
Ø  Sadece yerde oturup çocukla oynamak demek DEĞİLDİR.

Ø  Çocuğa sadece oyuncak göstermek, oyun oynatmak DEĞİLDİR.

Ø  Çocuğu oyun oynarken yalnızca izlemek DEĞİLDİR.

Ø  Çocuğa sadece keyifli zaman geçirtmek DEĞİLDİR.

Ø  Çocuğun evde oynadığı oyun saatinin AYNISI DEĞİLDİR.

Ø  Terapi süreci içerisinde çocuğu odada tutmak için oyalama yöntemi ASLA DEĞİLDİR….

UYGULANAN BİLİMSEL OYUN TERAPİSİ ÇEŞİTLERİ NELERDİR?
Üzerinde sayısız gözlem ve araştırmanın yapıldığı oyun terapisinden bütün çocukların faydalanabilmesi için çok geniş çaplı çalışmalar hala yürütülmeye devam etmektedir. Çocukların yaşadığı problemleri çözümleme ve iyileştirmeyi hedef alan oyun terapisi tüm bu sorunların karşısında farklı farklı yöntemler de geliştirmiş bulunmaktadır. Bu yöntemler ana başlıklar halinde  Yönlendirilmiş Oyun Terapisi ve Yönlendirilmemiş Oyun Terapisi olarak ele alınırken, kendi içinde de çocuğun ihtiyacına göre çeşitli alt gruplara ayrılabilmektedir.

v  İlişkisel Oyun Terapisi

v  Sınır Koyucu Oyun Terapisi

v  Davranışsal Oyun Terapisi

v  Bedensel Hastalıklar Yaşayan Çocuklara Yönelik Oyun Terapisi

v  Çocuk Merkezli Oyun Terapisi

v  Filial Oyun Terapisi

v  Kum Havuzu Terapisi

v  Floortime (Yerde Oyun) Terapisi