ONLINE ÇİFT TERAPİ BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU

ONLINE ÇİFT TERAPİ BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU

Sayın Danışan,

Kurumumuzda çalışan uzman psikologlarımızdan psikolojik destek yardımı aldığınız sürece belirli hak ve sorumluluklarınız bulunmaktadır. Bu formda danışan ile terapistlerin hak ve sorumluluklarıyla ilgili bilgilendirme yapılmıştır.
Aşağıda yapılan bilgilendirmelerde psikoloğa terapist, psikolojik danışmanlık almak isteyen bireye de danışan olarak hitap edilmiştir.

⦁ ONLİNE ÇİFT TERAPİ SÜRECİ NASIL İŞLER?

Online çift terapi süreci kurumumuzdan randevu alındıktan sonra Skype,WhatsApp, Facetime, Zoom, Hangout gibi telefondan ya da bilgisayardan karşılıklı olarak görüntülü görüşülerek gerçekleştirilmektedir.

⦁ ONLİNE ÇİFT TERAPİSİNDE PARTNERİMLE YAN YANA MI OLMALIYIZ?

Öncelikle çiftlerden her birinin terapist tarafından sağlıklı bir şekilde tanınabilmesi ve çiftlerin birbirlerinden etkilenmeden, birbirlerinin baskısı altında kalmadan kendilerini ifade edebilmesi için ilk 4 çift terapisi seansı ayrı ayrı seanslar olarak gerçekleştirilir. Çiftlerden her biri ile ayrı ayrı gerçekleştirilen bu 4 seansın hem terapist-danışan arasındaki terapötik ilişki sürecini pekiştirmeye, hem de çiftlerin birbirleri ile sağlıklı şekilde aynı anda terapi yapılabilecek şartların hazır hale getirilmesine hizmet etmesi amaçlanır.

⦁ ONLİNE ÇİFT TERAPİSİNDE GÖRÜŞME SÜRESİ NE KADARDIR?

Terapist online olarak başladığı çift terapisinde öncelikli olarak çiftlerden her biri ile ayrı ayrı 50şer dakika olmak üzere 2 ayrı bireysel seans şeklinde görüşür. Yani ayrı devam eden çift terapileri toplam 100 dakika sürmektedir.
4 seans sonrasında terapist çiftlerin beraber çift olarak seans yapmasına hazır olduğunu düşünür ise, bu kez seanslar çift olarak bir seansa indirgenir ve seans 60 dakika sürmektedir.
Çift terapilerinde ayrı ya da beraber devam edilen online terapilerde belirtilen süre ile yüz yüze yapılan çift terapisi prosedürleri ve ücretleri aynıdır.

⦁ ONLİNE ÇİFT TERAPİSİ ÜCRETLERİ NASIL ÖDENİR?

Online çift terapisi ücretleri ile yüz yüze terapi ücretleri arasında bir ücret farkı bulunmamaktadır. Çiftler kurumumuzdan online olarak terapi almaya karar verdiğinde merkezimizden randevu almak için ön görüşme yaptıkları kişi tarafından ücret hakkında bilgilendirilmektedirler. Online terapi alacak olan çift danışanların seansa başlamadan en az 1 saat önce çift terapisi ücretinin kendilerine mesaj olarak gönderilen hesap numarasına yatırmaları gerekir. Çiftlerin geçerli ve zorunlu bir nedenleri olmaması halinde çift terapisi ücretini yatırmamış olmaları durumunda ise online seansları gerçekleştirilmemektedir.

⦁ ONLINE ÇİFT TERAPİLERİNDE GİZLİLİK ve SINIRLAR NASIL KORUNUR?

Online çift terapi görüşmelerinde danışanın veya terapistin karşılıklı yazılı ve imzalı izinleri olmadan taraflardan birinin terapi sürecini bilgisayara, telefona veya herhangi başka bir kayıt cihazına kayıt etmeleri yasak ve etik dışıdır. Bu durum öncelikli olarak çift danışanlarının ve terapistin özel bilgilerinin korunması açısından önemlidir. Taraflardan biri izinsiz olarak terapiyi kaydetme davranışı gösterdiğinde her iki tarafında terapötik görüşme sürecini sonlandırma hakkı ile hukuki hakları bulunmaktadır.

Terapist online çift seansı sırasında çiftlerden her ikisinin de seansa taşıdıkları konuların ve ilişkileri ile ilgili aktardığı bilgilerin takibini yapabilmek için kendisine kolaylık sağlaması açısından çiftlerin aktardıklarını not tutabilir ve ayrı yürütülen çift seanslarında tuttuğu notlar terapist tarafından çiftlerden diğerine ya da herhangi bir 3. kişiye aktarılmaz.

Eğer çift danışanlardan biri seans içerisinde konuştuklarıyla ilgili terapist tarafından not alınmasını istemezse terapist buna uyar ve danışanın kendisini bu konuda güvende, rahat hissetmesini sağlar. Terapist çift terapisinde çiftlere her zaman adil, eşit ve ön yargısız davranmakla yükümlü olduğu için çift terapisi sırasında çiftlerden birine tanınan esneklik çiftlerden diğerine de aynı şekilde gösterilir.

⦁ ONLINE ÇİFT TERAPİSİ SÜRECİNDE GİZLİLİK İLKELERİ NE ZAMAN BOZULUR?

Terapist çiftlerle yaptığı online terapi sırasında aşağıda belirtilmiş olan bazı istisnai durumlar söz konusu olduğunda çift danışanlarının kendisine aktardığı istisnai durumları bir 3. kişiye aktararak gizlilik ilkelerini bozabilir.

Bu istisnai durumlar:

⦁ Çiftlerden birinin kendisine, partnerine veya başkalarına ciddi bir zarar verme durumu var ise (örneğin kendi canına, partnerinin canına veya başkasının canına kast etme girişiminde bulunma ya da planlama gibi)

⦁ Eğer danışanın bulaşıcı ve tehlikeli bir hastalığı var ise ve partnerinin veya herhangi bir başka yakınının bu hastalığı danışandan kapma riski terapist tarafından ön görülmüş ise, terapist çift danışanlarını ve diğerlerini korumak amacıyla gizlilik ilkelerini bozarak konuyla ilgili kişilere durumu bildirme hakkı vardır. Terapistin bu hakkı, hem genel psikolojik danışma etik ilke ve uygulama standartları hem de ülkemizdeki kanunlar (Türk Ceza Kanunu) açısından zorunluluktur.

⦁ ONLINE ÇİFT TERAPİSİ ALMANIN PSİKOLOJİK AÇIDAN RİSKLERİ VAR MIDIR?

Danışanların online çift terapi alarak psikolojik açıdan etkilenebilecekleri olumsuz bir durum söz konusu değildir. Ancak çiftler ister yüz yüze terapi seanslarında isterse online terapi seanslarında terapi almaya başladıktan terapistle beraber kendi iç dünyalarına yönelerek birbirlerine karşı olan duygu, düşünce ve davranışlarına, ilişkilerine, birbirlerinden beklentilerine ve problemlerinin asıl kaynağına inmeye çalıştıkları için bu durum çiftlerin kendi içlerinde bastırdığı duygulara, anılara veya kaygılara yoğunlaşmalarına neden olabilir. Bu nedenle çift danışanlar zaman zaman terapi sırasında veya terapi sonrasında iç sıkıntısı hissedebilirler. Bu, terapi sürecinde karşılaşılan olağan bir durumdur.

⦁ TERAPİST ve ÇİFT DANIŞANLARIN BİRBİRLERİNE KARŞI HAK ve SORUMLULUKLARI NELERDİR?

Çift terapisine başvurmuş olan bireyler terapi süreci içerisinde terapist tarafından eşit haklara sahiptirler. Yüz yüze yapılan çift terapilerinde olduğu gibi online çift terapilerinde de terapist çiftler arasında haklı ve haksızı bulmaya çalışmaz. Terapist çiftlerin sahip olduğu ilişkideki durumda %50- %50 olumlu ve olumsuz payları olduğunu düşünerek yaklaşır ve terapist çiftlerden her iki tarafa da ilişkinin iyileşmesinde eşit sorumluluklar vermeye çalışır ve taraf tutmaz. Bunun nedeni ise çiftler arasında ilişkinin ancak ikisi tarafından başlatılıp, sürdürülüp sonlandırılabileceğine ilişkin bir yapı içermesinden kaynaklanır.
Terapist çiftlerden her ikisini de terapi içerisinde eşit sürede dinlemeye ve her iki tarafla da eşit süre konuşmaya çalışır. Çift danışanlardan her ikisinin de konuşma ve dinlenme süreleri açısından eşit hakları vardır.
Terapist çiftlerle ayrı ayrı başladığı terapi görüşmelerinde çiftlerin birbirlerine karşı olan agresif yapıları, hakaret içeren tutumları, bir tarafın zalim bir tarafın mağdur rolünü üstlenmiş durumları olduğunu gördüğünde çiftlerle ilk 4 seanstan sonra da çiftleri aynı seansta birleştirmez ve terapist bu durumda bireysel olarak ayrı ayrı online çift terapilerine devam etme hakkını kullanır. Eğer terapist çiftlerle aynı seans içerisinde görüştüğü çift terapisinde çiftlerin birbirlerine fiziksel ya da psikolojik zarar verme durumunu gördüğü taktir de müdahale etme, seansı durdurma, çiftleri bulunduğu yerden ve birbirlerinden uzaklaştırma, tekrar çiftler hazır olana beraber yaptıkları çift terapisini durdurup ayrı bireysel çift terapisi görüşmelerine devam etme hakkına sahiptir.
Online çift terapi süreci içerisinde çiftler terapi gün ve saatlerini terapistle beraber hem kendi programlarına hem de terapistin programına uyacak şekilde karşılıklı olarak ayarlama hakkına sahiptirler. Ayrı ayrı yürütülen online çift terapilerinde çiftler peş peşe ayrı online çift terapisi seanslarını gerçekleştirebildikleri gibi çiftin birbirleriyle programları uymadığı taktirde aynı hafta içerisinde çiftlerle ayrı olarak ayrı gün ve saatlerde de görüşülebilinir. Ancak terapist çift terapilerinin beraber tek seans içinde yürütülmesi gerektiğine karar verirse terapist ve çiftlerden her ikisinin de aynı gün ve saatte seansta olabilecekleri gibi bir ayarlama yapmaları gerekir.

⦁ ONLINE ÇİFT TERAPİSİNE ÇİFTLER NASIL VE NEREDEN KATILMALIDIRLAR?

Çiftler ayrı çift seansları olarak terapistle bireysel görüştükleri seanslarda beraber aynı ortamda olma gibi bir zorunlulukları yoktur. Ancak birlikte tek seans içinde online olarak yapılacak çift terapisinde aynı yüz yüze çift terapisinde olduğu gibi aynı odanın içinde ve yan yana oturma pozisyonunda ve aynı kameraya bakacak şekilde olmaları gerekmektedir. Yani beraber katılacakları çift terapisinde çiftlerin ayrı telefon ya da bilgisayarlardan, ayrı odalardan ya da ayrı mekanlardan (çiftlerden biri işte, diğeri evde gibi) grup görüşmesi olarak katılmaları önerilmemektedir.
Bu nedenle online çift terapisi yüz yüze çift terapisinin gerektirdiği tüm koşulları içermektedir.

⦁ ONLİNE ÇİFT TERAPİSİNDE TERAPİSTİN VEYA ÇİFTLERİN TERAPİ SEANSLARINI İPTAL ETMEK ZORUNDA KALIRLARSA NE YAPMALARI GEREKİR?

Terapist ve çift danışanlar mecburi bir durum olmadığı sürece (hastalık, kayıp, beklenmedik gelişen bir olay, acil bir toplantının olması vb. ) terapi gün ve saatine uymakla sorumludurlar.

Terapist ve danışanların yaşamında terapi yapmaya engel olan mecburi bir durum söz konusu olduğunda ise en az 24 saat öncesinden, çok ani gelişen bir durumda ise mümkün olan en kısa zamanda terapi gün ve saatinde değişikliği birbirlerine bildirmelerinden sorumludurlar.
Eğer beraber yapılan çift terapisi seanslarında sadece çiftlerden birinde daha önceden ayarlanmış olan terapi gün ve saatine uymayan bir durum söz konusu olmuş ise ve çiftlerden diğeri bu terapi görüşmesine ihtiyaç duyuyor ve terapi gününü ertelemek istemiyor ise, beraber yapılan çift terapisi o hafta çiftlerden sadece biri ile de yapılabilinir. Ancak çiftler arasındaki eşit yaklaşımı bozmamak nedeniyle mümkünse aynı hafta içerisinde terapist tarafından çiftlerden diğeri ile de bireysel çift terapisi yapılması istenir.

⦁ ÇİFTLER ARASINDA HERHANGİ BİR HUKUKİ DAVA DURUMU GERÇEKLEŞİRSE TERAPİST NE YAPAR?

Merkezimizden yüz yüze ya da online terapi çift terapisi almış olan çift danışanlara terapi süreci boyunca tarafsız ve eşit davranılması ilke edinilerek terapi süreci yürütülmektedir. Gelecekte çift danışanları arasında olası bir ayrılık, boşanma, hukuk boyutuna ulaşacak düzeyde bir psikolojik ya da fiziksel şiddet yaşandığı taktirde ve çiftlerin birbirine açabileceği bir dava söz konusu olduğunda, terapistin çiftlerden birinin isteği ile diğer tarafa karşı durarak ya da yanında olarak herhangi bir şahitlik yapmamaktadır.

⦁ TERAPİST veya ÇİFTLER HANGİ DURUMLARDA ÇİFT TERAPİSİ SEANSLARINI SONLANDIRMAK İÇİN TEK TARAFLI KARAR VERME HAKKINA SAHİPTİRLER?

Psikolojik destek süreci içerisinde çift danışanların istediği zaman terapi almaktan vazgeçme hakları vardır.
Terapistin çift danışanlarıyla yaptığı terapi sürecinde kendi uzmanlığı dışında olduğunu düşündüğü konular var ise, çift danışanlarını başka bir meslektaşına veya bir psikiyatri uzmanına yönlendirme hakkı bulunmaktadır.

Sayın Danışan yukarıda belirtilmiş olan Online Terapi Bilgilendirilmiş Onam Formunun içerdiği maddeleri okuyup anladıysanız ve bu maddeleri kabul ederek terapi almaya karar vermiş iseniz lütfen aşağıda kutucuğun içinde yazan cümlenin altına adınızı-soyadınızı ve bugünün tarihini yazarak imzanızı atınız.
Mutlu Yaşam Psikolojik Danışmanlık Merkezinin bana sunduğu Bilgilendirilmiş Onam formunda yazılı maddeleri okudum anladım. Bu formun içerdiği koşulları ve online çift terapisi almayı kabul ediyorum.

DANIŞAN
AD-SOYAD:
TARİH:
İMZA:

KLİNİK PSİKOLOG ve ÇİFT TERAPİSTİ
AD-SOYAD:
TARİH:
İMZA: