MAKALELERİMİZ

GÜNCEL YAZILARIMIZ

Masumca yaklaşım! Nasılsa İlkokula başladıktan sonra çok çalışacak

By: | Tags: | Comments: 0 | Ağustos 11th, 2015

Günümüz eğitim koşullarına bağlı olarak “Nasılsa ilkokula başladıktan sonra çok çalışacak bırak şimdi oynasın” diye masumca çocuklarına karşı sevgilerini dile getiren ailelerin çocuklarında da aynı sonuçlarla karşılaşma sıklığının çok fazla olduğu görülmektedir.

Elbette ki ilkokul dönemi öncesinde çocuk için en önemli olan şey çocuğun mutlu ve güven dolu bir ortamda sağlıklı oyun oynayabilmesidir. Ancak çocuk, en geç ilkokula hazırlık sınıfına geçtikten sonra okuldan eve gelip, yemeğini yiyip, bir boyama ya da resim etkinliği verilerek evde masa başında odaklanarak vakit geçirebilmeyi öğrenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde çocuk anaokulundan geldiği gibi yemeğini yiyip televizyon karşısına geçmesi ya da oyun oynamaya başlaması ve hiç faaliyet yapmaması zamanla bu davranışların çocuğun alışkanlıkları haline dönüşmesine neden olmaktadır. Daha sonrasında ise, ilkokula başlayan çocuk, eve ödevi ile geldiğinde yemeğini yedikten sonra yine televizyon karşısına geçmek isteyecektir. Çocuk yemeğini yedikten sonra ödevini yapması gerektiği için televizyon izlenmesi aile tarafından engellendiğinde ise, derslerini isteksiz yapma, odaklanamama, istemediği için dikkatini verip doğru şekilde öğrenememe gibi sonuçlarla karşılaşmaya başlayan aile çocukta dikkat eksikliğinden şüphelenebilmektedir. Böyle durumlarda çocuğun davranışlarını anne-baba tutumları ve çocuğun edinmiş olduğu alışkanlıkları ile birlikte değerlendirmek gerekmektedir. Hatalı anne-baba tutumundan ya da çocuğun edinmiş olduğu alışkanlıklardan kaynaklı bir durum söz konusu ise, dikkat eksikliği olarak yansıyan durum, bilişsel-davranışçı terapi yöntemi ile çözümlenmeye çalışılmalıdır. Çünkü böyle bir durumda çocuğun ihtiyaç duyduğu şey, nerede nasıl davranması gerektiğine yönelik bugüne kadar öğrendiği rahat davranışları sınırlandırabilme ve sorumluluklarını öğrenip yerine getirebilmeye yönelik yeni alışkanlıklar kazanabilme becerisidir.

Özellikle çocukların okul dönemi başladığında, öğretmenlerin şikayetleri ile ya da evde annelerin çocuklarına ödev yaptıramama gibi endişeleri üzerine aile içerisinde daha fazla önem kazanan bir konu haline gelen İlköğretime Hazırlık Süreci çocukların öğrenilmiş alışkanlıklarının kırılması gerekliliği olan bir dönem olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bir örnek üzerinden açıklayacak olursak, çocuk okuldan geldikten sonra televizyonda çizgi film izleme, ağlayarak dediğini yaptırma ve kendisine sıkıcı gelen davranışlardan kaçınarak eğlenceli olduğunu düşündüğü yaramaz davranışları yapma ortamını buluyor ise bu durumda bu tür hırçın davranışlar pekişecek, çocuk tarafından bu davranışlar denenerek öğrenilecek ve alışkanlık haline dönüştürülecektir. Alışkanlıkların değişmesi özellikle çocuklar tarafından direnç gösterilen bir süreçtir. Bu nedenle çocuklar, ilk önce kaçınma ve direnme davranışını ortaya koymaktadırlar. Bu durumda çocuk okuldan geldikten sonra çizgi film izleme alışkanlığı kazandıysa, anne sofraya çağırarak sofrada yemek yemesini sağlatamayabilmektedir. Bu durumda anne yanına gelip seslense bile çocuk kafasını çevirerek annesine bakmayabilir.

Çocukların davranışları ile ilgili yapılmış olan birçok araştırma, alışkanlıkların ediniminin anne-baba tutumları ile doğrudan ilişkili olduğunu göstermektedir. Özellikle müsamahakar anne-baba tutumlarında çocuk disipline yönelik kuralları tam anlamıyla öğrenememektedir. Çocuk merkezli ailelerde, çocuk ne şekilde rahat ederse anne-baba kendi davranışlarını o yönde değiştirebilmektedir Oysa ki bir çocuğun sağlıklı psiko-sosyal gelişimi anne ve babanın çocuğun karşısında model olarak durup, olumlu davranışları öğretebilmesi ile mümkün olmaktadır.
Aksi takdirde;

  • Kural
  • Disiplin
  • Ceza uygulamaları

olmadan her istediğini yapmaya alışan çocuğun yaşı büyüdüğünde derslerde öğretmenleriyle arasındaki ilişki bozulabilmekte, derslerden çabuk sıkılıp dersin düzenini bozucu davranışlar gösterebilmekte, sıkıldığı için hayal dünyasına daha sık dalabilmekte ve arkadaşlık ilişkilerinde ya da grup etkinliklerinde uyumsuz çocuk olabilmektedir.

Çocuğun alışkanlıklarından kaynaklı bu tür olumsuz yaşam deneyimleri ise onun özgüvenini düşürebilmekte ve bu da çocuğu kaygı düzeyi yüksek ya da hırçın bir çocuk haline getirebilmektedir.

Mutlu Yaşam Psikolojik Danışmanlık Merkezi

Uzman Klinik Psikolog Burcu Yarapsanlı ZAYİM