MAKALELERİMİZ

GÜNCEL YAZILARIMIZ

Ruhumuzun Soğuk Algınlığı DEPRESYON

By: | Tags: , | Comments: 0 | Aralık 8th, 2015

Sonbaharı bitirip kış aylarına girdiğimiz bugünlerde hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte insanların sosyal yaşam faaliyetleri de ciddi düzeyde kısıtlanmaktadır. Kişiler dışarıya yönelik yaptıkları aktivitelere kış mevsimi boyunca ara verebilmekte ve bu durum kişilerin daha çok kapalı ortamlarda vakit geçirmesine neden olmaktadır. İnsanlar kış aylarında daha hareketli oldukları dış mekanları bırakıp iç mekanlara yönelirlerken, duygusal anlamda da dışadönük hareketli davranışsal yapısını içe dönük kişilik yapısına çevirebilmekte ve hatta içe kapanmalar görülebilmektedir. Aynı zamanda duygusal olarak yaz mevsiminin getirmiş olduğu hareketliliğin kişilerin istekleri dışında ve değiştiremedikleri hava koşulları nedeni ile engelleniyor olması yaşamlarında değiştiremedikleri farklı duygusal boyuttaki durumların da tekrardan aktif bir şekilde hatırlanmasında tetikleyici rol oynamaktadır. Bu durumda kişiler çevresinde olan olayları olumsuz açıdan algılamakta ve mevsimler nedeni ile olumsuz koşullara maruz kalma sonucunda mevsime yönelik kış depresyonu kaçınılmaz duruma gelebilmektedir.

Nöropsikolojik açıdan beyin gelişimi incelendiğinde, insanın doğduğu andan ölümüne kadar geçen süre içerisinde beyin sürekli olarak algıladığı her şeyin bir tanımını yapmakta ve bu tanımları bir bilgisayar kaydı gibi kullanarak tanıma uygun doğrultuda duyguları yönetmektedir. Örneğin psikoloji literatüründen moda tasarımına kadar günlük yaşamın içerisinde sürekli olarak maruz kalınan renkler depresyonu en çok tetikleyen unsurların başında yer almaktadır. Bunun nedeni insanın doğduğu andan itibaren renkleri durum, koşul ve anlamlarına göre tanımlayarak duygusal sınıflandırmalar yapmış olmasından kaynaklanmaktadır. Hava koşullarının değişimi sonucunda doğada görülen renk değişimi ile kıyafetlerin tonlarında oluşan değişimler insanları sıcak renklerden uzaklaştırarak dikkatleri daha koyu renklere yöneltmektedir. Canlı renklerin yerini sıklıkla koyu pastel tonlar almakta ve beyin algıladığı bu renklerin karşısında yas, matem, üzüntü, keder, ayrılık, soğuk vb. tanımlara karşılık gelen olumsuz duyguları bilinç düzeyine çıkartmaktadır. Bunun sonucunda kişi çevresinde gerçekleşen doğa değişimlerine ruhsal açıdan uyum göstermeye başlayarak duygusal değişimlerden kaçamamaktadır. Kişiler ilkbahar ve yaz mevsimlerinde doğanın renklerinin değişimi ile daha canlı ve cıvıl cıvıl olmaya meyilli iken, kış mevsiminde ağaçların yaprak dökmesi, havaların kısa sürede kararması, insanların soğuktan korunmak adına sürekli iç mekanlarda kalmaya çalışmaları, montlara ve atkılara sarılarak koruma ve korunmaya ihtiyaç duymaları sonucu bu değişimler depresyonu tetikleyen unsurların başında önemli roller üstlenmektedirler.

İnsanların kış ayları içerisinde hareket alanlarının kısıtlanması sonucu vücut ritim ve fonksiyonlarında birtakım değişimler söz konusu olabilmektedir. Hareketlerde ki yavaşlama, uyku, yorgunluk düzeyi ve iştahta artışta neden olurken, yaşam enerjisinde azalmayı da beraberinde getirmektedir. Bunun sonucu olarak kişi, davranışlarına ve duygusal yapısına uygun müzik anlayışını da değiştirme yolunu seçmeyi uygun görmektedir.

Müzik piyasası içerisinde kış aylarında yapılan albümler incelendiğinde genellikle daha ağır, duygu içerikli yavaş müziklerin olduğu görülmektedir. İnsanlar kış aylarında ki ruhsal durumuna uygun müzikleri dinlemeyi seçerken bir yandan da depresif duygu durumunu tetikleyen pek çok tehdit unsuruna maruz kaldığını fark edemeyebilmektedir. Dinlenilen yavaş ve arabesk müzikler kişilerin yaşamlarındaki olumsuz olayları tekrardan canlandırma hatta travmatize etmelerine bile neden olabilmektedir. Bu durum, insanların yaşadıkları olumsuz olayları mantık çerçevesi sınırlarından çıkararak durumu felaketleştirmeye yöneltebilmektedir. Böylece kişi kendi yaşadıkları ile özdeşleştiğini düşündüğü yavaş ve ağır müziklere yönelerek olumsuz duyguları iyileştirmek yerine daha da kötüleşmesine ve durumun uzayarak depresif duygu durum düzeyinin artmasına neden olmaktadır.

Yapılan bilimsel çalışmalar, kış aylarında düşüncesel, duygusal ve davranışsal değişimlerin yanı sıra hormonal değişimlerinde depresyonu tetiklediğini ileri sürmektedir. Beyin yapısı incelendiğinde, beyin içerisinde bulunan epifiz bezinin insanın hareketlerini yavaşlatan, uyku ihtiyacını arttıran ve durgun bir ruh haline neden olan “melatonin” adı verilen hormonu salgılayarak sakinleştirci görevi görmesine neden olmaktadır. Beyin içerisinde yer alan epifiz bezi karanlık ortamlarda bu hormon üretimini daha çok arttırmaktadır. Kış aylarında havaların kısa sürede kararmış olması epifiz bezinin daha çok çalışarak daha fazla melatonin hormonu üretmesine neden olmakta ve bu nedenle kişiler kendilerini daha durgun, uykulu ve yaşam enerjilerinin azalmış olduklarını hissedebilmektedirler. Bu gibi davranışsal sonuçların ise psikoloji literatüründe depresyon belirtileri olarak tanımlandığı görülmektedir. Bu nedenle kişiler özellikle kış aylarında mümkün olduğu kadar gün ışığından yararlanmaya çalışmalı ve yorgunluğa neden olan herhangi bir fizyolojik problemi söz konusu olmadığı sürece gündüz uykularından kaçınmalıdırlar.

Depresyonda Olduğunuzu Nasıl Anlarsınız?

Depresyon, en kısa tanımı ile en az 2 haftadan uzun süren sürekli moral bozukluğu ve yaşamdan keyif alamama hali olarak açıklanmaktadır. Ancak bu tanım her moral bozukluğunun sonucunda depresyonun ortaya çıkacağı anlamına gelmemektedir.

İnsanın psikolojik yapısı incelendiğinde, her insanda olumlu duygu ve düşüncelerin var olabildiği gibi bastırılmış şekilde bilinçaltında sinmiş olumsuz duygu ve düşüncelerinde var olduğu görülmektedir. Kişinin ruhsal olarak sağlıklı olduğu süre içerisinde karşılaştığı sorunlar sonucunda problem çözme becerilerini yeterli düzeyde kullanarak kişiler bilinçaltında var olan olumsuz duygu ve düşüncelerle baş edebilmeyi başarabilmektedirler. Bu başarı durumu ise, kişinin psikolojik dayanıklılığı olarak açıklanabilmektedir. Ancak stres ve kaygı düzeylerinin problem çözme becerileri üzerine çıkması sonucu psikolojik dayanıklılık zayıflamakta ve bilinçaltında sinmiş durumda var olan olumsuz duygu ve düşüncelerin uyanarak kişinin yaşam enerjisini düşürmesine neden olmaktadır. Yaşam enerjisinin düşmesi sonucu kişi günlük yaşam aktivitelerini yapmada tutarlı bir şekilde isteksizlik göstermektedir. İşe-okula gitmek istememe, yemek yemek istememe, ya da yememesi gerektiği takdirde aşırı yemek yemek isteme, uyumak istememe ya da yataktan kalkması gerektiği halde sürekli olarak uyumak isteme, ev işlerini yapmak istememe, dikkatini toparlayamama, konsantrasyon güçlüğü çekme, yıkanma, giyinme, saçını tarama, makyaj yapma gibi öz bakım becerilerini yerine getirmek istememe, yaşamak istememe gibi tutarlı isteksizlik gösteren düşünce ve davranışlar ise depresyon belirtilerinin başında yer almaktadır.

 Depresyondan Korunmanın Yolları

Depresyon, ülkemizde belirlenmiş olan ortalama yaşam standartlarına göre stres ve kaygının yüksek düzeyde tetikleyici rol oynaması sonucu özellikle genç ve üretken nüfusu daha fazla etkileyen global bir rahatsızlıktır. Depresyon aynı zamanda, bir uzman desteği alınmadığı sürece içerisinde olumsuz duygu ve düşünceleri tetikleyen pek çok uyarana maruz kalınması sonucu sinsice ilerleyen, insanların kendisini umutsuz ve çaresiz hissetmesine neden olan sancılı bir ruhsal hastalık olarak da tanımlanabilmektedir. Kişiler içinde bulundukları durumla baş edemedikleri için psikolojik dayanıklılıkları zayıflamakta ve depresyona bağlı olarak diğer kaygı bozukluklarının ve fiziksel rahatsızlıklarında ortaya çıkmasına neden olabilmektedir.

Özellikle kış aylarında daha fazla tetiklenen bir rahatsızlık olarak ortaya çıkan depresyon ilaç ve psikoterapi yöntemi ile tedavi edilebilen bir rahatsızlıktır. Kişinin özellikle stresli ve yorucu bir yaşamı var ise, kendisine ruhsal açıdan zarar veren tüm tehdit unsurlarını çok iyi belirlemesi ve kaos gibi algılanan durumu bir uzman gözetimi altında kısa sürede çözüme ulaştırmak için destek alması gerekmektedir. Kişiler günlük yaşamları içerisinde yukarıda belirtilmiş olan depresyon belirtilerini kendi psiko-sosyal durumları içerisinde gözlemliyor ve iç huzursuzluk olarak tanımlanan şekilde rahatsızlık hissediyorlar ise, aşağıda belirtilen başlıca davranışsal değişimleri yapmaları kişilere yaşam kalitelerini arttırmalarında fayda sağlayabilmektedir:

Depresif belirtilerin hissedildiği süreç içerisinde;

Tv haberleri, gazete haberleri, duygusal film-müzik ve dizilerden uzak kalmaya çalışılmalı bunların yerine kişiler kendilerini mizah dergileri okumaya, yarışma programları veya komedi programları izlemeye yönlendirmelidirler.

Gün içerisinde en az 45 dakika sadece kişi kendisine vakit ayırmaya çalışmalıdır. (Kişi kendisine ayırdığı bu vakti hiçbir sorun düşünmeden kendi öz bakımına yönelik kullanabilir, ya da dışarıda yürüyüş yapma, sadece kendisini dinlendirmek için bir yerde çay-kahve molası verme gibi vaktini harcayabilir.)

Depresyon tanısı almış olan kişi mümkün olduğu kadar kendisini olumsuz yönde etkileyen arkadaş-akraba gruplarından uzakta tutmaya ve başkalarının sorunlarını dinlememeye çalışmalıdır.
Sorun odaklı düşünmeyi çözüm odaklı düşünme yöntemine çevirerek sürekli sorunu düşünmek yerine çözüm üzerinde yoğunlaşmaya çalışılmalıdır. Böylece sorunu büyüterek felaketleştirmeye çevirmek yerine çözüm üzerinde odaklanarak problem normalleştirilmiş olur. Bu yöntem düşüncesel olarak kişileri rahatlatmakta ve depresif düşüncelerin pekişmesine neden olan diğer olumsuz düşüncelerin sonlanmasında önemli bir rol oynamaktadır.

Depresyon, kişiyi zihinden atamadığı sürekli yineleyici düşüncelere maruz bırakabilmekte ve olumsuz düşünceler beden duruşuna da olumsuz yönde etkilediği için kasların sürekli gergin olmasına neden olabilmektedir. Bu durum nedeniyle ise kişi gün sonunda kendisini hem fiziksel olarak hem de ruhsal olarak çok yorgun hissedebilmektedir. Psikolojik ve fiziksel olarak hissedilen bu yorgunluğu giderebilmek için gün içerisinde arka arkaya 7-8 defa tüm kasların rahat bırakılarak yapıldığı nefes egzersizlerinin tekrarlanması gerekmektedir. Kasların gevşetilmesi ve nefes egzersizleri ile zihnin rahatlatılması sonucunda kişi kendisini daha rahatlamış hissedebilmekte ve hissedilen iç huzursuzluk düzeyinin azaldığı gözlemlenmektedir.
Özellikle kış aylarında kişilerin fiziksel bir rahatsızlıkları olmadığı süre içerisinde gündüz uykularından kaçınarak gün ışığından yararlanmaları gerekmektedir.
Kafein içerikli içeceklerden uzaklaşarak bitki çayı tüketiminin arttırılmasının ve ılık duş almanın yine kişilerde rahatlatıcı etki yarattığı görülmektedir.
Yukarıda belirtilerin durumlar depresyonu önleme konusunda sadece bilgilendirme açısından yazılmış başlıca davranışsal değişim tanımlamalarıdır. Ancak depresyon çok yönlü ele alınması ve üzerinde çalışılması gereken ciddi bir psikolojik rahatsızlık olduğu için durumun bir uzman gözetimi altında değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Mutlu Yaşam Psikolojik Danışmanlık Merkezi

Uzman Klinik Psikolog Burcu Yarapsanlı ZAYİM