MAKALELERİMİZ

GÜNCEL YAZILARIMIZ

Bilişsel-Davranışçı Terapi Programının Tedavide İyileştirici Rolü

By: | Tags: | Comments: 0 | Ocak 16th, 2017

Bilişsel-Davranışçı Terapi Programının Tedavide İyileştirici Rolü

‘‘ İlaçsız bir tedavi yöntemi olarak Bilişsel-Davranışçı Terapi Programı’’

Psikolojiye dönük her şey, yaşamın içinde yer alan, çok yönlü geniş bir yelpazeye yayılmaktadır. Yaşamda olan her şeyin canlıyla etkileşimi olarak da tanımlanabilen psikoloji bilimi, hayatımızda insandan ayrı bir biçimde düşünülememektedir. Bu nedenle psikoloji, insanın yalnızken içinde bulunduğu durumdan tutun da kalabalık içerisindeki ruh haline kadar uzanan, evde, işte, okulda, aile içinde, arkadaş çevresinde, eşiyle birlikteliğinde, çocuklarla iletişimde ya da geçmiş, şimdiki ve gelecek düşüncelerinin içinde sürekli varlığını hissettiren duygu-düşünce-davranış bütünü olarak tanımlanabilmektedir.

İnsan vücudu sağlık alanında değerlendirildiğinde; fiziksel sağlığı ve ruh sağlığı olarak iki farklı kategoriye ayrılmaktadır. Ancak ruh sağlığını korumayı fiziksel sağlığın korunmasından çok farklı bir şey gibi düşünmemek gerekir. Bu durum şöyle bir örnekle açıklanabilir: İnsan vücudu, nasıl ki ağzından burnundan havadan her yerden mikrop almasına karşın bağışıklık sistemi sayesinde hasta olmaktan korunuyor ise, psikolojide de psikolojik dayanıklılık olarak değerlendirilebilen bir ruhsal bağışıklık sisteminden söz edilebilir. Aynı şekilde nasıl ki bağışıklık sistemi zayıfladığında vücuda giren mikroplar kişiyi hasta edebiliyorsa, yıllarca bilinçaltına atılan olumsuz haberler, korkular, stres kaynakları da bilinçaltına giren mikroplar gibi düşünülerek psikolojik dayanıklılığı azaltıp, kişiyi psikolojik anlamda hasta edebilmektedir. Bu durum halk arasında en çok ‘‘Artık sinirlerim bozuldu, kaldıramıyorum. Yıllarca bastırdığım birikimler çıkıyor. Tükendim artık. Çok yoruldum. Gücüm kalmadı.’’ gibi cümlelerle ifade edilebilmektedir. Duygusal yakınmalar içeren bu ifadeler üzerine ise, kişi ile bilişsel-davranışçı terapi programına başlanılarak, terapi içerisinde öncelikle kişinin kendisini rahatsız hissetmesine neden olan yaşanmışlıkların etkisi analiz edilir ve farkındalık geliştirilmesi amaçlanır.

Farkındalık, bilişsel-davranışçı terapi yönteminde iyileşmenin yarısıdır.

Bu iddialı cümleyi ilk okuyan ya da duyan kişiler ‘‘Sorunlarımın zaten farkındayım. Ama yine de kendimi iyi hissedemiyorum’’ diye düşünebilmektedirler. Ancak farkındalık, sorunu anlatmaktan ve karşılıklı sohbet etmekten tamamen farklı bir durumdur.

Farkındalık, kişinin hayatını etkileyen bir olayı yaşama nedenlerinin doğru şekilde analiz edilip kişinin seçimlerinin, kararlarının, duygu, düşünce ve davranışlarının altında yatan nedenleri doğru şekilde anlaması olarak açıklanabilmektedir. Bu durumda kişi neyi neden yaptığını ya da yaşadığını anladığında artık o yaşanmışlık, kişinin zihninde bir kaos olmaktan çıkar ve sağlıklı düşünebilme durumu başlayarak duygusal yakınmalarında ortadan kalkması amaçlanır.

Bilişsel-davranışçı terapi yönteminde iyileşmenin diğer yarısı ise farkındalık sonrasında kişinin yaşamında tekrar yapılandırılması gereken sağlıklı duygu-düşünce-davranış örüntüleridir.

Kişinin bu yöntemle problem çözme becerilerini güçlendirerek, yaşadığı problemler karşısında çaresizlik hissinin ve özgüven kaybının üstesinden gelmiş olması amaçlanır. Böylece ileriki zamanlarda kişinin yaşamında aynı problemlerin yinelenmesinin de önüne geçilmeye çalışılır. Bu durumda bilişsel-davranışçı terapi programının bilişsel farkındalık olarak tanımlanabileceği, bilinçaltında bastırılmış duygu-düşünce ve davranışların analiz edilip nedenleriyle birlikte anlaşılmasının sağlanması sadece terapi süresi içerisinde ve ancak terapist öncülüğüyle yapılabilecek bir yöntemdir. Terapi sonrasında farkındalığın gelişmesi ve sağlıklı duygu-düşünce-davranış yapılandırılmalarının sağlanması için verilen ev ödevleri terapiden olumlu cevap alabilmek için en gerekli araçlardır. Bu durumda psikolojik yakınmaları olan kişiler terapistin uygun gördüğü aralıklarla seanslarına devam ettiğinde ve verilen ev ödevlerine uyabildiği takdirde iyileşme oranı %95 düzeyine kadar çıkabildiği görülmektedir.

Psikoloji alanında en yaygın kullanılan terapi yöntemi olarak bilinen bilişsel-davranışçı terapi çocuk, ergen ve yetişkinlerin birçok sorunu karşılığında olumlu cevap alınabilen ve diğer terapi yöntemlerine göre farkındalığı daha çok arttıran ve daha kalıcı çözümler sunan tamamlayıcı bir tedavi biçimidir. Kaygı bozuklukları, depresyon, öfke kontrolsüzlüğü, stres, takıntılar, internet bağımlılığı, alkol bağımlılığı, madde bağımlılığı, sigara bağımlılığı, sosyal fobi, sosyal uyum problemleri, kaygıya bağlı konuşma bozuklukları, travma sonrası stres bozukluğu, ergenlik dönemi gibi problemler üzerinde ve kanser gibi pek çok fiziksel rahatsızlıkları yaşayan kişilerin psikolojik sağlıklarını geri kazanmada etkili olan bu yöntemle ilgili birçok araştırmaya rastlamak mümkündür.  Bu yöntem ile ilgili yapılmış birçok çalışma sonucu, bilişsel-davranışçı terapinin psikolojik sıkıntıların tedavisinde tamamlayıcı, iyileştirici, etkili ve kalıcı rol oynadığını ispat eder düzeydedir. Bu çalışmalar değerli araştırmacıların emek hakları, özgün çalışma koşulları, bilimsel ve etik ilkelerden ötürü izinsiz olarak yayınlanamayıp aşağıda belirtilmiş araştırma isimlerinden ve linklerden araştırmaların orijinal yapısına ulaşmanız ve okuyarak bilişsel davranışçı terapi programı hakkında daha fazla bilgi edinmeniz mümkün olacaktır.

Bilişsel Davranışçı Terapi Programı İle İlgili Bazı Araştırma Kaynakları:

Boyacıoğlu N. E. & Küçük L. (2011).Ergenlikte Mantık Dışı İnançlar Sınav Kaygısını Nasıl Etkiliyor? Psikiyatri Hemşireliği Dergisi 2 (1), 40-45.

http://www.journalagent.com/phd/pdfs/PHD_2_1_40_45.pdf

Duran Ş., Erten E., Fıstıkcı N.& Sungur M. Z. (2015). Sosyal Anksiyete Bozukluğunda Bilişsel Davranışçı Terapi: Güncel Kavramlar.  Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar; 7(3):229-243

http://www.cappsy.org/archives/vol7/no3/cap_07_03_01.pdf

Hiçdurmaz D. & Öz F. ((2011). Benliğin Bilişsel Yaklaşımla Güçlendirilmesi. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi; 68-78

http://www.hacettepehemsirelikdergisi.org/pdf/pdf_HHD_125.pdf

‘Sütcü T. & Serap G.(2006) Ergenlerde öfke ve saldırganlığı azaltmaya yönelik bilişsel davranışçı bir müdahale programının etkililiğinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

http://acikerisim.ege.edu.tr:8081/xmlui/handle/11454/2295

Soylu C. (2014). Kanser Hastalarında Bilişsel Davranışçı Terapi. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar                 6 (3), 257-270
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/pskguncel/article/view/5000076262

Soylu C & Topaloğlu C. (2015). Bilişsel Davranışçı Terapide Ev Ödevi Uygulamaları Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 7(3), 280-288

http://www.cappsy.org/archives/vol7/no3/cap_07_03_05.pdf

Şenormancı Ö., Konkan R. & Sungur M. Z. (2010) İnternet Bağımlılığı ve Bilişsel Davranışçı Terapisi. Anadolu Psikiyatri Dergisi; 11: 261-268

https://www.researchgate.net/publication/266603287_Internet_bagimliligi_ve_bilissel_davranisci_terapisi