MAKALELERİMİZ

GÜNCEL YAZILARIMIZ

Depresyonun Maskeli Yüzü

By: | Tags: | Comments: 0 | Ağustos 2nd, 2016

Depresyon, çağımızda hemen hemen her 100 yetişkin insandan birinde görülebilecek kadar yaygınlaşmış bir duygu durum rahatsızlığıdır. Depresyon yaşam olayları ve etkileri ile yakından ilişkili olduğu için toplum içinde görülme sıklığı her geçen yıl giderek daha da fazla artmaktadır.

Ana tanımıyla depresyon, en az 2 hafta boyunca kişinin sürekli olarak devam eden moral bozukluğu halidir. Bu moral bozukluğunun sonucu olarak kişilerde iştahsızlık ya da aşırı yemek yeme, uykusuzluk ya da aşırı uyuma, cinsel isteksizlik, dışarı çıkmada isteksizlik, sosyal çevreden uzaklaşma, sürekli kendini mutsuz hissetme, mutsuzluk halinin geçmeyeceğine inanma, geleceğe karşı karamsarlık ve değerli olmadığını, sevilmediğini hissetme gibi yakınmalar depresyon geçiren kişilerde en sık görülen belirtiler arasındadır. Ancak bazen depresyon belirtileri bu kadar açık yakınmalar şeklinde kendini belli etmeyebilmektedir. Bunun en önemli nedeni ise, depresyon geçiren kişinin yakınmalarının yakın çevresi ve toplum tarafından kabul görmemesi ya da belirtilerin yakın çevre tarafından ciddiye alınarak değerlendirilmemesidir. Bu durumda olumsuz hislerini çevreye anlatmaktan sakınan kişi, içe kapanık tutumlar göstererek ruhsal acısını bedensel ağrılar şeklinde yaşayabilmektedir. Bu durum ise maskeli depresyon olarak açıklanabilmektedir.

Maskeli depresyonda belirtiler çok çeşitlidir ve kaygı bozukluğu belirtileri ile beraber seyir edebilmektedir. Belirtiler arasında en sık görülen bedensel ağrılar; baş, boyun, bel, sırt ve eklem ağrıları olmak üzere gün içinde ağrı bölgesinde ve ağrı eşiğinde değişkenlikler gösteren gezici vücut ağrıları da şikayetler arasında sayılabilmektedir. Bu ağrıların neden olduğu halsizlik, baş dönmesi, kulak uğuldamaları, nefes alamama, çarpıntı, bulantı, ciltte kaşıntı ve döküntüler de fiziksel belirtiler olarak yansıyabilmektedir. Bu şikayetleri yaşayan hastalar, başlangıçta bedensel ağrılarını geçirebilmek için farklı branşlarda pek çok doktora başvururlar ve durmadan bir sürü tetkikler yaptırmalarına karşın somut bir sonuca ulaşamazlar. Bu durumda hastalıklarının teşhis edilemediğini düşünerek yoğun kaygı belirtileri yaşayan hastalar en son çare olarak psikiyatri ve psikoloğa gelmeyi düşünebilmektedirler. Ancak doğru tedavi süreci başlayana kadar hastalık korkusu ile sürekli bedensel uğraşlar içerisinde bulunarak yeni psikolojik problemlerin başlamasına neden olabilmektedirler. Bu durumda maskeli depresyonun bir sonucu olarak ikinci bir psikolojik rahatsızlık sayılabilecek hipokondriyasiz, kontrolsüz alkol-madde kullanmaya yönelme, fobiler, takıntılar (obsesyon) sosyal çevre, aile ilişkileri ve iş ortamlarından uzaklaşma gibi belirtiler de görülebilmektedir. Bazı durumlarda depresyon belirtileri, ikincil kazanç olarak açıklanabilen ve yakınmaların hasta tarafından bilinçsizce devam ettirilmesine neden olan duygu ve davranışlarla devam ettirildiği gözlemlenmektedir. Bunun nedeni ise, duygusal yakınmalarının ciddiye alınmadığını düşünen hasta, ruhsal acısını bedensel acıya dönüştürerek hakkettiğini düşündüğü değeri ve ilgiyi bu şekilde görebildiğini hissetmesidir. Bu davranış, kesinlikle bir rol girişimi değildir. Hastanın hissettiği ağrı kesinlikle gerçektir. Ancak ağrı nedeni fiziksel olarak değil psikolojik ağrı olarak açıklanabilmektedir. Ağrının asıl nedeni olan duygusal olumsuzluklar geçirilemediği içinde ağrı ve depresyon kronikleşerek uzun yıllar maskeli depresyon belirtileri devam edebilmektedir. Örneğin eşiyle problemler yaşayan bir bayan, eşi tarafından değerli olmadığını ve anlaşılmadığını hissettiği takdirde, bu durumunu toplum baskısı nedeniyle çevresiyle paylaşamıyor ve eşi ile de problemlerini çözemiyor ise sürekli mutsuzluğun getirmiş olduğu depresyon belirtileri baş ağrıları ve halsizlik gibi fiziksel şikayetlerle örtülerek maskeli depresyon yaşayabilmektedir.

Maskeli depresyon, toplumumuzda kadınlarda daha yaygın olarak görülebilmektedir. Kadınların daha duygusal yapılı olması, hissettiği öfkenin dışa yansıtılamayarak içe yönelmesi, bedensel şikayetlerin duygusal şikayetlerine göre sosyal çevresi tarafından daha kabul edilebilir ve ilgi çekebilir olması kadınlarda maskeli depresyonun daha fazla görülme nedenlerindendir.

Bu durumda fiziksel rahatsızlıklarla karıştırılabilen maskeli depresyon belirtileri tetkik sonuçları ile açıklanamadığı takdirde hastanın ruh sağlığının da daha fazla yıpranmaması için psikoterapi tedavisine başlaması uygun görülmektedir.

Uzman Klinik Psikolog

Burcu Yarapsanlı ZAYİM