MAKALELERİMİZ

GÜNCEL YAZILARIMIZ

Ayrılık Ne Zaman Kaçınılmaz Olur?

By: | Tags: | Comments: 0 | Aralık 19th, 2015

Kişilerde psikolojik sıkıntılara neden olan süreç ilişkide çiftler arası uyumsuzluktan kaynaklı ise kişiyle uyumlu olabildiği, karşı tarafı olduğu gibi kabul edebildiği ne varsa, önce iyileştirmeye yönelik değerlendirmeler yapılmaktadır. Bu nedenle bu gibi durumlarda kişilerin ilişkiye yönelik öfke ve tükenmişlik düzeyleri de göz önünde bulundurularak ilk seansta çözüme karar verilmemekte, konu birkaç seansa yayılarak objektif sonuçlar çıkartılmaya çalışılmaktadır.

Ancak bazen de ayrılık, ilişkideki bazı semptomların iyileştirilmesi için kaçınılmaz olabilmektedir. Çünkü ikili ilişkilerde sürekli zorlama ve zor bir insanla birlikte olma duygusal açıdan kişiyi yıpratabilmektedir. Bu nedenle yoğun stres, öfke kontrolsüzlükleri, alınganlık, yoğun kaygı ve depresyon gibi semptomların altından çoğu zaman zor ilişkiler çıkabilmektedir.

Uyumlu olunamayan faktörlerden bir diğeri de çok sık karşılaşılan kültür kavramıdır. Kültürün getirmiş olduğu değer ve yargılar maalesef ki tek bir doğruyu yansıtmamaktadır. Bu nedenle ilişkilerde yaşanan kültürel çatışmalar, uyumlu olmayı engelliyor ise yine ilişkiyi iyileştirmeyi ketlemektedir. Farklı aile kültürleri, farklı coğrafi kültürleri taşıyan kişiler kültürün etkisiyle davranışlarını ve düşüncelerini değiştirmekte zorlanmaktadırlar. Bu durum sonucunda ise çiftler uyumlu olamamaktadırlar.

Örneğin; karısına küfür eden bir adamın ailesinde ya da yakın çevresinde model alınan bir kişi var mıydı? gibi soruların cevapları bu durumun kültürel mi yoksa tepkisel mi olduğunu anlamada oldukça önem taşımaktadır. Çünkü zıt kültürlerde bir taraf için anormal olan bir durum başka kültürde normalleşebilmektedir. Normalleştiğinde zor olan bu döngünün kırılması çok daha zor olmaktadır. Terapilerde kişiler yargılanamayacağı için kültür çatışmalarında kime ve neye göre doğru kararına varılamayacağından dolayı çiftlerin hayatında zor olan süreçlerin neye bağlı olduğu, nasıl çözümlenebileceği terapiler içerisinde aktarılarak en doğru ve sağlıklı kararların alınmasında yardımcı olunmaya çalışılır.

Ancak kişiler bazen bu süreçten geçerken, bu zamana kadar uyumlu olduğu şeylerin çok az ya da hiç olmadığını fark edebilmektedirler. Böyle bir sonuçla karşılaşıldığında her iki tarafa da zarar veren bu zor ilişki, kişilerin duygusal ve ruh sağlığını koruyabilmek için çiftlerin kararı ile ilişkinin bitmesi kaçınılmaz olabilmektedir.

Böyle durumlarda ayrılık sürecinde atlatılan 2 evrenin nasıl geçirildiği kontrol altında tutulmak istenir. Çünkü ayrılık sürecinde çiftlerin atlattığı bu 2 evrenin biri araştırma dönemidir. Bu dönem çiftlerin neden ayrıldıklarını sorguladıkları, zihinlerinde ortaya çıkan binlerce soruya tekabül etmektedir. İkinci evre ise kabullenme evresidir. Çiftlerin zihninde türeyen sorulara verdiği cevaplar ile kendini bu ayrılık konusunda ne kadar ikna edebildiği ile ilgilidir.

Böyle durumlarda profesyonel bir gözle bakmayı başaramayan kişiler duygusal tepkiler vererek ayrılık sürecini daha da zor bir dönem olarak atlatabilmekte, bu zor dönemler kendisine kaygı bozukluğu ve depresyon şeklinde geri dönebilmektedir. Kişinin ayrılık sonrası zihninde bitiremediği sorular ve anılarla baş edebilmesi de duygusal travmalar yaşamaması için çok önemlidir. Bu nedenle bu gibi zor ilişkilerde, zor veda kararlarında mutlaka bireylerin psikolojik destek almaları gerekmektedir.

Mutlu Yaşam Psikolojik Danışmanlık Merkezi

Burcu Yarapsanlı ZAYİM